Türkiye’nin kurulu gücü 73 GW’ı aştı

TEİAŞ verilerine göre bu gücün 301 MW’ını lisanssız elektrik yatırımları oluşturuyor

12 Ocak 2016

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin 3.627,8 MW artış ile 73.147,6 MW’a yükseldiği bildirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre 2015 yılında taş kömürü ve linyit kullanan santral gücü 450 MW artış gösterirken, ithal kömür alanında ise hiç artış görülmedi. Doğal gaz alanındaki kapasite ise 254 MW düştü.

2015 yılı sonu itibari ile Türkiye’nin taş kömüre dayalı kurulu gücü 9.023,4 MW, ithal kömüre dayalı kurulu gücü 6.064,2 MW, Doğalgaz ve LNG’ye dayalı kurulu gücü 21.222,1 ve diğer fosil yakıtlara dayalı gücü 4.326,9 MW’a ulaşmış durumda.

Yenilenebilir kaynaklara dayalı olarak ise 19.077,2 MW’lık barajlı hidroelektrik santrali, 6.790,6 MW’lık hidrolik akarsu santrali, 4.498,4 MW’lık rüzgar enerjisi santrali ve 623,9 MW’lık jeotermal enerji santrali devrede bulunuyor.

2014-2015 döneminde gerçekleştirilen yarışmalar ile toplamda 585,90 MW’lık güneş elektriği projesi ön lisans almasına rağmen 2015 sonu itibari ile devreye giren güneş elektriği santrali bulunmuyor.

Lisanssız güç 300 MW’ı aştı

Bununla birlikte lisanssız elektrik üretimi alanında ise ağırlıklı olarak güneş elektriği olmak üzere önemli büyüme görülüyor.

TEİAŞ verilerine göre Türkiye’nin lisanssız elektrik üretimi alanındaki kurulu gücü 2015 yılı başında yalnızca güneş elektriği projelerinden oluşan 40,2 MW düzeyinde iken, yıl içinde 269,9 MW’lık artış ile 310,1 MW’a ulaştı.

Bu kapasitenin 56,5 MW’lık bölümünü 24 termik santral projesi, 4,8 MW’lık bölümünü 9 adet rüzgar enerjisi projesi ve 248,8 MW’lık bölümünü ise 362 adet güneş elektriği santrali oluşturuyor.