Türkiye’nin kurulu gücü 65 GW’ı aştı

Elektrik üretim kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı

29 Mayıs 2014

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin 2014’ün Nisan ayı sonu itibari ile 65.753 MW’a ulaştığı bildirildi.

Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre bu gücün 17,5 MW’lık bölümünü lisanssız enerji yatırımları oluştururken, toplam kurulu güçteki yıllık artış oranı ise yüzde 13 oldu.

Bakanlık tarafından hazırlanan çalışmaya göre 2013’ün ilk dört ayında gerçekleşen 984 MW’lık kurulu güç artışına karşın,  2014’ün aynı döneminde 1.816 MW düzeyinde artış gerçekleşti.

Bu dönemde devreye alınan kurulu güçte ağırlığı ise başta doğal gaz santralleri olmak üzere termik santraller aldı. Yılın ilk dört ayında devreye alınan yeni kurulu gücün 648 MW’lık bölümünü doğal gaza dayalı santraller, 350 MW’lık bölümünü ithal kömüre dayalı santraller ve 51 MW’lık bölümünü de linyite dayalı santraller oluşturdu.

Aynı dönemde Türkiye’nin hidroelektrik santrallere dayalı kurulu gücü 569 MW, rüzgâr enerjisi santrallerine dayalı kurulu gücü 164 MW ve diğer alanlardaki kurulu gücü ise 24 MW düzeyinde artış gösterdi.