Türkiye’nin ilk pompaj depolamalı HES yatırımı başlıyor

Proje Japon Itochu ve Toshiba işbirliği ile Kalyon İnşaat tarafından inşa edilecek

14 Şubat 2020

Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Türkiye’nin ilk pompaj depolamalı HES (PHES) projesinin yatırımına bu yıl başlanacak.

12 Şubat 2020 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan [1] 2020 Yılı Yatırım Programı‘na göre 2020-2032 yıllarını kapsayacak projenin yatırım bütçesi 6,3 milyar TL olacak.

Eskişehir’de gerçekleşecek alt rezervuarları Gökçekaya Barajı ve HES olacak proje 1.400 MW gücünde olacak. Proje için 2020 için ayrılan yatırım bütçesi ise 163.453.000 TL oldu.

Proje 2011’de geliştirilmişti

Proje Mülga Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) aracılığı ile görevlendirilen Tokyo Electric Power Company (TEPCO) uzmanları eşliğinde 02 Şubat 2010 tarihinde yürütülmeye başlanan ve 2011 yılı Şubat ayında tamamlanan “Türkiye Pik Talebinin Karşılanması için Optimal Güç Üretimi Projesi” kapsamında geliştirilmişti. [2]

Çalışma ile Türkiye için, pik güç bazlı güç üretim planının (2010-2030) irdelenmesi, Türkiye’nin güncel pik güç üretim planı içinde pompaj depolamalı hidroelektrik santraların hangi kapasitede, yılda ve hangi koşullarda devreye alınmasının tahmin edilebilmesi amaçlanıyordu.

Bu amaçla çalışma kapsamında Türkiye için potansiyel pompaj depolamalı hidroelektrik santral yerleri talebin yoğun olduğu bölgeler, jeolojik, topografik ve çevresel kısıtları da içeren kriterler açısından araştırılmış ve yapılan kademeli eleme sonucunda alt rezervuarları Gökçekaya Barajı ve HES olan Gökçekaya Pompajlı HES (1.400 MW) ve Altınkaya Pompajlı HES’in (1.800 MW) projelerinin kavramsal tasarımları yapılmıştı.

Bununla birlikte mülga Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2007 yılında başladığı araştırma çalışmaları da dahil olmak üzere 2009 yılı sonu itibarıyla 18 adet PHES in ilk etüdünü tamamlamıştı.

Proje Japon Itochu ve Toshiba işbirliği ile Kalyon İnşaat tarafından inşa edilecek

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın Japonya ziyareti sırasında projenin gerçekleştirilmesi için Kalyon İnşaat ile Japon Itochu ve Toshiba firmaları arasında proje için protokol imzalanmıştı.

Yapılan açıklamada ön görüşmeler neticesinde, Japon hükümetinden mühendislik satın alma, inşaat maliyetinin tamamını kapsayacak uzun vadeli kredi temin edilebileceğinin teyidinin alındığı belirtilmişti. [3]

 


[1] 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2114)
[2] Pilot Projeler Ve Uygulamaları
[3] 2019’da ekonomik ortaklık anlaşması imzalanacak

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör