Türkiye’nin ilk Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi faaliyetine başladı

GETAM, ÇEVKO ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile hayata geçti

29 Kasım 2023

Türkiye’nin ilk Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi (GETAM) hayata geçtiği bildirildi.

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından yapılan açıklamaya göre, vakıf ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ve YTÜ bünyesinde kurulan merkez T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ile Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı desteğiyle hayata geçti.

Uluslararası ve ulusal standart ve akreditasyon kuralları esas alınarak kurulan ve kendi alanında Türkiye’de bir ilk olan merkezde ambalajların geri dönüştürülebilir olup olmamasından kompostlanabilirliğine, içerdiği geri dönüştürülmüş madde oranından biyobozunurluğuna kadar birçok alanda testler gerçekleştirilebilecek.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer açıklamadaki değerlendirmesinde merkezin çalışma düzenini esas olarak sanayiden, yani ambalajlı ürün üreten ekonomik işletmelerden, ambalaj üreticilerinden ya da geri dönüşüm tesislerinden gelen analiz taleplerinin belirleyeceğini ifade ederken şunları kaydetti;

GETAM faaliyetlerinde öncelik, PET dışı plastikler yani PE ve PP türevi plastiklere verilmiş durumda. Bu analizler kısa sürede yapılıp sonuçlanabilecek analizler. GETAM’da atık ve plastik malzemelerde biyobozunurluk ve mikrobiyal testler de yaptırmak mümkün. Bu testler ise doksan günlük, altı aylık veya bir yıllık süreleri bulabiliyor.

Çevre ve sürdürülebilirlik konularında toplumsal farkındalığın ve sorumlu tüketim bilincinin artış göstermesi sevindirici gelişmeler. Günümüzde tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin çevreye olan etkilerini giderek daha fazla sorguluyor. Bu konuda duyarlı firmalar, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ambalaj kullanımına giderek daha fazla önem veriyorlar. Ancak, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz’, bu tür beyanların bilimsel olarak kanıtlanabilir nitelikte olmasını gerektiriyor. GETAM’da, bu kapsamda bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için tüm testler yapılabiliyor.

Mete İmer açıklamasının devamında AB üyesi ülkelere yapılan ihracatta çevre odaklı düzenlemelerin öneminin arttığına dikkat çekerken, GETAM’ın bu konuda gerekli analizlere ihtiyaç duyan firmalara da hizmet vereceğini ve Türkiye’den olduğu gibi yurtdışından da taleplerin gelebileceğini öngördüklerini kaydetti.

ÇEVKO Vakfı’nın akademik iş birliklerine verdiği öneme de değinen Mete İmer sözlerini şu şekilde sürdürdü;

1991 yılında, geri dönüşüm odaklı sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamak üzere, bir gönüllü sanayi inisiyatifi olarak kurulan ÇEVKO Vakfı, geniş kitlelere dokunan bir sivil toplum kuruluşu kimliği de taşımaktadır. Vakfımız, özellikle son yıllarda ülkemizde ‘İklim krizi ile savaşım’ ve ‘döngüsel ekonomiye geçiş’ konularında fikirsel önderlik üstelenen kurumların başında gelmektedir. Bu konuda akademik kurumlarla iş birliklerine özel bir önem veriyoruz. Bilimin gücünün ve gençliğin enerjisinin buluşma yeri olan üniversiteler, sürdürülebilir bir dünya için çok büyük önem taşımaktadır. ÇEVKO Vakfı ve YTÜ iş birliğinde kurulan Türkiye’nin ilk Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi GETAM’ın Sıfır Atık uygulamalarına büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuzdur.

ÇEVKO açıklamasına göre GETAM için test başvuruları getam.cevko.org.tr sayfası üzerinden alınıyor