Türkiye’nin I-REC sistemine kayıtlı kurulu gücü 1 GW’ı geçti

I-REC veri tabanındaki santral sayısı 22 oldu

19 Ağustos 2020

RECS International tarafından geliştirilen I-REC yeşil elektrik sertifika sisteminde yer alan Türkiye’deki santral sayısı 22’ye, bu santrallerin toplam kurulu güçleri 1.009,33 MW‘a yükseldi.

I-REC veri tabanındaki bilgilere göre[1] Ağustos ayı başı itibari ile sistemde toplam kurulu güçleri 487,18 MW olan 7 hidroelektrik, toplam kurulu güçleri 486,55 MW olan 12 rüzgâr enerjisi ve toplam kurulu güçleri 35,6 MW olan üç güneş enerjisi santrali kayıtlı bulunuyor.

 


[1] I-REC Device Register