Türkiye’nin I-REC sistemindeki payı 3 GW’ı aştı

Mayıs ayı sonu itibarıyla sistemde Türkiye’den 94 santral yer alıyor

2 Haziran 2021

RECS International tarafından geliştirilen yenilenebilir enerji sertifika sistemi I-REC içinde Türkiye’nin payı 3 GW’ı aştı.

I-REC kayıt sistemindeki verilere göre Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye’den toplam kurulu güçleri 3.109,487 MW olan 94 santral sistem içinde yer alıyor.

Bu kurulu gücün 1.948,542 MW’lık bölümünü 47 hidroelektrik santrali, 604,15 MW’lık bölümünü 19 rüzgar enerjisi santrali, 130,755 MW’lık bölümünü 21 güneş enerjisi santrali ve 31,14 MW’lık bölümünü 7 biyogaz santrali oluşturuyor.

 


[1] Evident Device Register