Türkiye’nin I-REC sistemindeki gücü 2,5 GW’ı geçti

Sisteme son bir ayda 16 santral daha katıldı

1 Nisan 2021

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sistemine kayıtlı Türkiye’deki santral sayısı 66’ya, bu santrallerin toplam kurulu güçleri ise 2.523,825 MW’a ulaştı.

The International I-REC Standard tarafından geliştirilen sistemde yer alan kurulu güç içinde en büyük pay 1.637,92 MW ile hidroelektrik santrallerine ait.

İkinci sırada 559,95 MW ile rüzgâr enerjisi santralleri, üçüncü sırada 217,25 MW ile jeotermal enerji santralleri geliyor.

Sisteme kayıtlı güneş enerjisi santrali sayısı ise bir ay içinde 8 adet artarak 13’e yükseldi. Bu santrallerin toplam kurulu güçleri ise 82,365 MW.

Kaynak Santral Sayısı Kurulu Güç 
Hidroelektrik 21 1.637,92 MW
Rüzgâr  17 559,95 MW
Güneş 5 49,40 MW
Jeotermal 9 217,25 MW
Biyokütle 3 21,468 MW
Çöp Gazı 3 4,872 MW

 


[1] Report : I-REC Device Register