Türkiye’nin güneş gücü kamu öngörüsünün üstünde büyüdü

Kurulu güç artışı kamunun öngörüsünün 725 MW üstünde oldu

13 Ocak 2023

Türkiye’deki elektrik üretim santrallerinin birincil kaynaklara dayalı toplam kurulu gücü 2022 yılında 4 GW’a yakın net artış göstererek, 103.809,30 MW seviyesine ulaştı.[1]

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre geçtiğimiz yıl gerçekleşen artışta en büyük pay ise 1.609,8 MW ile güneş enerjisi yatırımlarının oldu.

2022 gelişimi ile birlikte Türkiye’de kurulan güneş enerjisi santrallerinin gücü, hibrit projeler hariç olmak üzere 9.425,4 MW oldu.

Bu rakam 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda yer alan 8.700 MW’lık 2022 sonu öngörüsünün 725,4 MW üstünde gerçekleşmiş oldu.[2]

Kurulu güç artışında ikinci sırada 1,380 MW artış ile ithal kömür yatırımları geldi.

Rüzgâr enerjisine dayalı güç ise 789,2 MW artış ile 11.396,2 MW oldu.

Rüzgâr enerjisi kurulu gücü de Cumhurbaşkanlığı Programında yer alan 2022 sonu itibarıyla 11.232 MW’lık toplam güç öngörüsünün 164,2 MW üstüne çıkmış oldu.

 


[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları

[2] 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı