”Türkiye’nin Geleceği Yenilenebilir Enerjide”

Soner Aksoy: Yenilenebilir enerji sektörlerine özen göstermemiz gerekiyor

23 Ocak 2009

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Soner Aksoy, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından İstanbul’da düzenlenen ”Türkiye’de Güneş Enerjisi” ana temalı, Uluslararası Enerji Arenasında yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin enerji politikalarını, ”enerji verimliliğini sağlama”, ”yenilenebilir enerji” ve ”nükleer enerji” olarak üç sac ayağı üzerinde oturtmaya çalıştıklarını belirtti.

Nükleer enerji konusunda dünyanın çok önemli mesafeler katettiğini ama Türkiye’nin bu konuda çok geride kaldığını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

”Nükleer enerji konusunda biz daha emekleme safhasında bile değiliz. Dünya bu konuda çok ileri safhadadır ve bütün teknolojilere sahiptirler. Böyle bir teknolojiden mahrum olmak Türkiye için uygun değildir. Nükleer enerji ile ilgili yatırımları hızlandırmamız ve özel sektörün önünü açmamız lazımdır. Yapılan ihalede bir firmanın teklif vermiş olması doğru bir olay değildir. Bunda suçu kendimizde aramamız gerekir. Bu bizim nükleer enerjiye kavuşmamız noktasında doğru bir kritik olur. Bu kritiği yapmamız gerekir.”

Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’de önemli gelişmelerin olduğunu ve yeni sektörlerin oluştuğunu ifade eden Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Yenilenebilir enerji noktasında mutlaka ciddi çalışmalara yönelmemiz, politikalarımızı daha güçlü, daha verimli ve daha etkin bir şekilde yürütmemiz gerekir. Yenilenebilir enerjide mutlaka Ar-Ge çalışması yapmamız gerekir. Bütün sahalara çok özen göstermemiz gerekir. 2005 yılında biz bu özeni gösteremedik, hepsini bir kategoride değerlendirdik. Bu özeni gösterebilseydik, bugün yenilenebilir enerjide geldiğimiz nokta çok daha başarılı olurdu. Yenilenebilir enerji içerisinde bulunan sektörleri kategorize edip, her biri için ayrı zaman ve bedel tanzim edilmelidir.”

”Türkiye’nin Geleceği Yenielenebilir Enerjide”

Aksoy, yenilenebilir enerji konusunda dünyada güneş enerjisine ayrı bir özen gösterildiğini vurgulayarak, ”Güneş enerjisi, diğer enerji türlerine göre çok büyük ve sonsuz bir enerji kaynağı. Çoğunluğu Çin’de olmak üzere dünya genelinde 50 milyonu aşkın konutun sıcak suyu güneşten elde ediliyor. Yine 25 milyon konutta mutfak, aydınlatmada biyogaz kullanılıyor, yine 2,5 milyon konut güneş enerjisi ile aydınlatılıyor” diye konuştu.

Soner Aksoy, Türkiye’nin geleceğinin yenilenebilir enerjide olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Joan Clos Matheu da İspanya ile Türkiye’nin coğrafi koşullar bakımından birbirine benzediğini belirtti.

Matheu, İspanya’nın da Türkiye gibi doğal gaz ve petrolü olmadığını dile getirerek, ”Bizde petrol ve doğal gaz yok ama bol bol rüzgar ve güneş var. Rüzgar enerji kullanımı bizim için bir başarı hikayesidir. 2010 yılında 20 bin megavatlık bir rüzgar kapasitesine ulaşacağız” diye konuştu.

Joan Clos Matheu, güneş enerjisinde ise istedikleri seviyede gelişme gösteremediklerini sözlerine ekledi. (AA)