”Türkiye’nin Fosil Yakıt Bağımlılığı Devam Edecek”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık Aytekin yerli kaynaklara rağmen Türkiye’nin fosil yakıtlara olan bağımlılığının devam edeceğini iddia etti.

23 Haziran 2011

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık Aytekin 2023 yılına kadar Türkiye’nin enerji açığının yerli kaynaklar ile kapatılması hedeflense de Türkiye’nin fosil yakıtlara olan bağımlılığının öngörülebilir süreçte devam edeceğini iddia etti.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından Ankara Swiss Otel’de gerçekleştirilen “Kritik Enerji Altyapı Güvenliği” Konferansı’nda bir konuşma yapan Aytekin yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları, Karadeniz’de petrol ve doğalgaz aramaları, linyit ve taşkömürünün değerlendirilmesi gibi projeler ile 2023 yılına kadar enerji açığının yerli kaynaklarla kapatılması hedeflense de Türkiye’nin petrol ve doğalgazda dışarıya bağımlılığının öngörülebilir süreçte devam edeceği ve söz konusu enerji kaynaklarının tüketiminin gelecek 20 yılda ikiye katlanacağının tahmin edildiğini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yaptığı projeksiyonlara göre 2008-2035 yılları arasında dünya birincil enerji talebinin yüzde 36 oranında artacağının öngörüldüğünü söyleyen Sefa Sadık Aytekin, aynı çalışmada bu artışın yüzde 93’lük kısmının yüksek büyüme oranlarına sahip olmaları nedeniyle OECD ülkeleri dışındaki ülkelerden geleceğinin tahmin edildiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin yıllık enerji artışının AB ortalamasının 2,5 katı üzerinde olduğuna dikkati çeken Aytekin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

‘Ancak bu durum ister istemez ithalata bağımlılığa yol açmaktadır. Bu da toplam enerji talebinin hepimizin de bildiği gibi yüzde 74’üne tekabül etmektedir. Bu bağımlılıktan kurtulmak için yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarının yanı sıra Karadeniz’de yapılan petrol gaz aramaları, linyit ve taşkömürü kaynaklarının değerlendirilmesi projeleriyle 2023 yılına kadar enerji açığını yerli kaynaklarla kapatmayı hedeflese de yapılan projeksiyonlar petrol ve doğalgaz dışarıya bağımlılığımızın öngörülebilir süreçte süreceğine, petrol ve gaz tüketimimizin gelecek 20 yılda ikiye katlanacağına işaret etmektedir.’