Türkiye’nin en iyi yeşil uygulamaları seçildi

Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda Türkiye’yi temsil edecek en iyi uygulamalar açıklandı

20 Nisan 2012

Haziran 2012’de Brezilya’da gerçekleşecek olan Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda (Rio+20) sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi uygulamalarıyla Türkiye’yi temsil edecek en iyi uygulamalar açıklandı.

T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kolaylaştırıcılığında yürütülen Rio+20 Zirvesi hazırlıkları çerçevesinde Türkiye’nin başarılı uygulamaları İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) desteğiyle seçildi.  Rio+20 Zirvesi’nde sunulacak ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ ve ‘Yeşil Ekonomi’ kavramlarını destekleyen En İyi Ülke Uygulamaları iş dünyasından şirketler; kamu kurumları; üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen proje ve programlar arasından belirlendi.

Türkiye’yi Rio+20 Zirvesi’nde temsil edecek olan en iyi uygulamaların açıklandığı toplantıya Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, SKD Başkanı Galya Frayman Molinas ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  Mukim Temsilcisi Shahid Najam katıldı.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma konusunda yaşadığı deneyimin örnek uygulamalarla ortaya konması ve bunların uluslararası platformlara taşınmasının önemini vurgulayarak şunları ifade etti:

“Sosyal ve ekonomik kalkınmanın, yaşamı destekleyici çevresel kaynakların korunması anlayışıyla birlikte uzun vadeli olarak ele alınmasına dayanan sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümenin karşıtı olmadığı gibi refah artışından vazgeçmek anlamını da taşımamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma gerçekte ekonominin ve sosyal gelişmenin gelecekteki devamını da garantilemektir.

Diğer bir deyişle geleceğe bugünden sahip çıkmak, bugün doğan çocuklarımızın haklarını korumaktır. Bu doğrultuda, bireyden topluma, çevreye duyarlı davranış biçimlerini ve tercihlerini yaşam biçimine çevirdiğimiz zaman sürdürülebilir kalkınma yolunda ciddi ilerlemeler sağlamış olacağız.

Ülkemiz Rio +20 Zirvesine Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde ve yol göstericiliğinde, ilgili tüm tarafların geniş katılımı ve katkısıyla yoğun bir şekilde hazırlanmaktadır. Rio+20 Zirvesinde ülkemiz, derinleşen küresel sorunların çözümüne ülke gerçekleri ile orantılı olarak azami ölçüde katkı sağlamayı amaçlayan bir küresel aktör olarak yer alacaktır.

Ülkemizin en iyi uygulamaları, çevreye duyarlı bir kalkınma için ülkemizde doğru bir bütünü yakalayabildiğimizi göstermektedir. Seçilen bu uygulamalar ülkemizin Rio+20 Zirvesine sunacağı ulusal vizyonumuzun bir parçası olarak, ülkemizin bu alandaki deneyiminin bir göstergesi olacak ve diğer ülkelere de sürdürebilir kalkınmayı gerçekleştirmelerinde örnek oluşturacaktır.”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najam şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere, Rio+20 Konferansı’na yalnızca iki ay kaldı. Rio+20 taslak çıktı belgesinde, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil politika planlama ve uygulama süreçlerini kolaylaştırmak üzere, bölgesel, ulusal ve yerel düzeydeki iyi uygulamalar da dâhil deneyimleri paylaşma ihtiyacının altı çizilmiştir. Belge, özellikle iş dünyası ve sanayi başta olmak üzere ana grupları deneyimlerini paylaşmaya davet etmektedir. Deneyimler, bize kavramları olgunlaştırma, uygulamaları geliştirme ve ders alma fırsatları sağlar. Deneyimler, neyin başarılı olup neyin olmadığını gösterir. Hala uluslararası ve coğrafyalar arası açlık, eşitsizlikler, yoksulluk, ekolojik bozulmanın görüldüğü küreselleşen dünyada deneyimlerin paylaşılması her zamankinden daha önemlidir. Bu bağlamda Rio+20 Konferansı’nda Türkiye’yi temsil edecek en iyi uygulamaların belirlenmiş olması büyük önem taşımaktadır.”

Toplantıda bir konuşma yapan SKD Başkanı Galya Frayman Molinas Türkiye’deki kurumların sürdürülebilirlik anlayışını bir kademe daha yukarı taşıyacak ve ülkemizdeki uygulamaların uluslararası düzeyde bilinirliliğini artıracak Rio + 20 zirvesinin SKD’nin  misyonu ile birebir örtüştüğünü vurguladı. SKD olarak ‘sürdürülebilir kalkınma’ alanındaki ‘en iyi uygulamaların’ kapsamlı bir çalışma ile seçilmesi sürecini yönettiklerini ifade eden Molinas, yapılan 181 başvurunun titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

Galya Frayman Molinas, Rio+20 zirvesinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu toplantı ile 1992-2010 yılları arasında Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki ilerlemesi hakkında durum değerlendirmesi yapılacak. Bu sürecin Türkiye’de sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması ve güçlenmesinin yanı sıra ülkemizdeki kurumlara da çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Bunun yanı sıra Türkiye’yi temsil edecek iyi uygulamaların sahibi kurum ve kuruluşlar, bu süreçte uluslararası düzeyde tanıtılarak, uluslararası fonlar ve destekleyici kuruluşlar nezdinde de bilinirlik kazanma olanağına sahip olacaktır. İlk 25 sıralamasına giremeyen ancak teknik yeterlilikleri karşılayan tüm çalışmalar ise Türkiye’nin En İyi Sürdürebilirlik Uygulamaları kitapçığında yer bulacaklar. Bu imkân kurumların bilinirliği ve tanınması anlamında önemli bir katkı oluşturacaktır.”

ÖZEL SEKTÖR

AKÇANSA; Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi

Anadolu Efes; “Sürdürülebilir Tarım” çerçevesinde maltlık arpa ve şerbetçiotu tedariki için yapılan tohum ve üretim geliştirme, tohumculuk ve tarımsal destek çalışmaları

ARÇELİK; KAKTÜS Projesi

COCA COLA İçecek; Mucit Yarışması

Eczacıbaşı; Atık Isı Geri Kazanım Projesi

Ereğli Demir Çelik; Erdemir Çevre Yönetim Süreci, Çevre Performans Endeksi ve Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Ford OTOSAN; Sürdürülebilir çevre dostu otomotiv üretimi

İÇDAŞ; Değirmencik Entegre Tesisi Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi

LIPESAA LTD.; Bitkisel Atık Yağ Toplama Sistemi

Şekerbank; EKOkredi – Enerjiyi ve Emeği Koruyan Kredi

KAMU KURUMLARI

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü; Endüstriyel Verimlilik ve Çevresel Performansın KOBİ’ler Düzeyinde Paralel Olarak Geliştirilmesi

T.C. Bursa İl Özel İdaresi; Doğal Arıtma Tesisleri ile Temiz Çevre Projesi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Enerji Verimliliği Politikaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Yerel Elektronik Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi Projesi

T.C. Konya İl Özel İdaresi; Organik Çilek Üretimi ile Kırsal Kalkınma

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Küre Dağları Milli Parkı’nda “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi”

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ÇEVKO; Sanayi, Yerel Yönetim Ve Tüketici İşbirliği İle Türkiye’de Sürdürülebilir Bir Ambalaj Atıkları Yönetim Sisteminin Oluşturulması – ÇEVKO Modeli

Doğal Hayatı Koruma Vakfı; Konya Kapalı Havzası’nda Akılcı Su Kullanımı ve İklim Değişikliği’ne Uyum Çalışmaları

Greenpeace; Yavru Balık Avının Önlenmesi Kampanyası

Kars Yöresi Doğal Ürün Yetiştiricileri Derneği; Yerel Tohumların Sürdürülebilir Köy Projeleriyle Korunması ve Kullanımı

TEMA; Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV); “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi” Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında “Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı”