Türkiye’nin elektrik üretimi fosil yakıt tüketimi ile birlikte artacak

İki yıllık üretim artışında fosil yakıt payı %90 olacak

19 Kasım 2021

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında yer alan öngörülere göre Türkiye’nin elektrik üretimi 2021 ve 2022 döneminde üst üste iki yıl artış gösterecek iken hidroelektrik üretimindeki gerileme fosil yakıtlara dayalı üretimin de artmasına neden olacak. [1]

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan çalışmaya göre Türkiye’nin 2021 yılı elektrik üretimi %5,8 artış ile 324,5 Gigavat-saat (GWh), 2022 yılı üretimi ise %3 artış ile 334,2 GWh olarak gerçekleşecek.

2022’de 2020 yılına göre 27,55 GWh olarak gerçekleşecek üretim artışı ağırlıklı olarak kömür ve doğal gaz santralleri tarafından karşılanacak.

Çalışmadaki öngörülere göre 2022 elektrik üretiminde fosil yakıtların payı 2020 yılının 24,73 GWh, yenilenebilir kaynakların payı ise 2,82 GWh daha fazla olacak.

Bununla birlikte güneş enerjisi %43 ile bu dönemde üretimin oransal olarak en fazla arttığı kaynak olacak ve güneşten üretilen elektrik miktarı 15,68 GWh’e ulaşacak.

2021’de yenilenebilir kaynak payı %35’e gerileyecek

Yaşanan kuraklığın hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimini %32,1 oranında geriletecek olması, 2021’de karbonsuz elektrik üretiminin %12,42 oranında düşmesine ve toplam üretimdeki payının %35 olarak gerçekleşmesine neden olacak.

Bu yıl fosil yakıtlara dayalı elektrik üretimi ise %19,2 oranında artış göstererek, Türkiye’nin elektrik üretimindeki kömür, doğal gaz ve petrolün toplam payının %65 oranında gerçekleşmesine neden olacak.

2022’de ise fosil yakıtlara dayalı üretim %4,4 oranında gerileyecek iken yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim ise %16,7 oranında artış gösterecek.

Bu değişim 2022 yılı elektrik üretiminde fosil yakıt payının % 60,4, yenilenebilir kaynak payının ise %39,6 oranında gerçekleşmesini sağlayacak.

Kurulu güç artışında yenilenebilir önde olacak

Çalışmaya göre Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi 2021 ve 2022 yılında döneminde yavaşlama gösterse de ağırlıklı olarak yenilenebilir kaynaklı büyüyecek.

Programa göre 2021’de Hunutlu Termik Santrali’nin devreye girmesi ile kömüre dayalı güç 1.320 MW artış gösterecek. Bununla birlikte 2022’de devreden çıkacak 625 MW’lık doğal gaz kapasitesi termik santrallere dayalı kapasitedeki net artışın 699 MW da kalmasına neden olacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı güç de 2021 yılında 3.392 MW, 2022 yılında ise 2.440 MW artış gösterecek.

Rüzgâr enerjisi kurulu gücündeki yıllık artış 2021 yılında 1.268 MW, 2022 yılında ise 800 MW olacak.

Güneş enerjisi kurulu gücü ise 2021 yılında 1.083 MW, 2022 yılında 1.000 MW artış gösterecek.

Bununla birlikte Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre 2021’nin ilk 10 aylık döneminde Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücü 1.420,40 MW, güneş enerjisi kurulu gücü ise 991,20 MW artmış durumda.

 


[1] 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı