Türkiye’nin Ekim ayı elektrik üretiminde termik santrallerin payı % 67 oldu

Kömür %45,4 ile en büyük pay sahibi kaynak oldu

22 Kasım 2019

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Ekim ayı elektrik üretim verilerini yayınladı.

Verilere göre geçtiğimiz ay Türkiye’nin elektrik üretimi, 2018 yılı Ekim ayına göre %0,4 oranında gerileyerek, 23.872 Gigavat-saat (GWh) olarak gerçekleşti.

Bu üretimin %66,8’lik bölümü fosil yakıtlara, %33,2’lik bölümü ise yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak üretildi.

Kömürün % 45,4 pay ile en büyük pay sahibi olduğu Ekim ayı elektrik üretiminde, hidroelektrik santrallerinin payı %21,5, doğal gaz santrallerinin ise % 20,2 olarak gerçekleşti.

Jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin toplam payı ise %11,8 oldu.

Termik santrallerin ilk 10 aydaki payı %55 oldu

Bununla birlikte 2019’un ilk 10 ayındaki elektrik üretimi ise 2018’in ilk 10 ayına göre %1,3 oranında gerileyerek 251.316,7 Gigavat-saat olarak gerçekleşti.

Bu dönemdeki üretimde fosil yakıtlara dayalı üretimin payı %55,25, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimin payı ise %44,75 oldu.

Kömür %36,43 ile 10 aylık dönemde de en büyük pay sahibi enerji kaynağı oldu.

İkinci sırada %31,56 ile hidroelektrik santraller, üçüncü sırada ise %17,32 ile doğal gaz santralleri geldi.

Rüzgar, güneş ve jeotermal enerji santralleri ise ilk 10 ayda Türkiye’nin elektrik üretiminde %13,3’lük pay sahibi oldular.

Bu dönemki üretimin %73,28’lük bölümünü özel şirketler, %19,47’sini EÜAŞ, %3,79’unu işletme hakkı devredilen santraller, %3,45‘ini ise lisanssız elektrik üretim yatırımcıları gerçekleştirdi.