Türkiye’nin düşük karbon hedefleri için iş platformu kurulacak

Platform Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları yatırımları için kurulacak

27 Mart 2024

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner geçtiğimiz hafta yayınlanan ve bankanın da destek sağladığı “Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları” kapsamında gerekli olan yatırımların harekete geçirilmesi amacı ile özel bir iş platformu kurulacağını söyledi.[1]

Tuerkner’in banka tarafından yapılan yazılı açıklamadaki değerlendirmesinde platform ile proje geliştiricilerinin, teknoloji sağlayıcılarının, ticari finansörlerin ve yatırımcıların bir araya getirilmesinin amaçlandığı bilgisini de verdi.

Açıklamada platformun kuruluşunda hangi paydaşların yer alacağı bilgisi ise yer almadı.

Yol haritalarının Türkiye’nin emisyonlarını olağan senaryoya göre 135 milyon ton azaltması için 70 milyar ABD Doları tutarında yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, hazırlanan yol haritaları ile yerel ve uluslararası oyunculara Türkiye’nin karbondan arınmasının hızlandırılması için gereken teknoloji türü ve yeşil finansmana dair net mesajlar verildiğine vurgu yapıldı.

Çalışmaların Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu bir Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi kurulması ile endüstriyel karbonsuzlaşmaya yönelik uygun bir pazar ortamının yaratılması gibi politika önerileri sunduğu da bildirilen açıklamada, yol haritalarının kapsadığı dört sektörün aynı zamanda AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamına girdiğinin de altı çizildi.

Alüminyum, Çelik, Gübre ve Çimento sektörleri için hazırlanan “Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları” 18 Mart 2024 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile tanıtılmıştı.

Hazırlanan yol haritalarına göre Türkiye 2053 yılında Alüminyum sektöründe %75, Çelik sektöründe %99, Çimento sektöründe %93 ve Gübre sektöründe %100’lük azaltım hedefliyor.


[1] EBRD-led roadmaps pave way for decarbonisation in Türkiye [EBRD]