Türkiye’nin çölleşme ile mücadele planı son aşamaya geldi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı çölleşme ile mücadelede planının Haziran ayında tamamlanacağını açıkladı

3 Haziran 2014

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkiye’nin çölleşme ile mücadelesinde gereken eylemlerin belirlenmesi için son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili olarak Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) yürütülen çalışmaların Haziran ayında tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada ÇEM tarafından kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademik kuruluşlarının katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tarım arazileri-Meralar-Bozkırlar, Orman, Sulak Alanlar-Kıyı Alanları ve Kentler ile İzleme Değerlendirme gruplarının oluşturulduğu ifade edildi.

Bu gruplar tarafından Mart ve Nisan ayları boyunca üç ayrı toplantı gerçekleştirildiği ve toplantılarda kendi uzmanlıkları doğrultusunda stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli eylemleri, zaman planlarını ve performans göstergelerini belirlediği,  takiben de bütün gruplardan gelen bilgilerin tek bir dokümanda birleştirildiği kaydedildi. Ayrıca eylem planını daha kapsayıcı ve etkin kılmak için farklı kurum ve kişilerle görüşmeler gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre nihai strateji ve eylem planı ilgili bütün kurumların görüşüne son kez sunulmasının ardından, ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.
Açıklamada değerlendirmesi yer alan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çölleşmenin, daha geniş tanımıyla arazi bozulumunun, başta Afrika ve kurak bölgeler olmak üzere dünyanın birçok bölgesini ciddi anlamda tehdit eden bir unsur olarak,  toprakların ve tabii yaşam ortamlarının temel özelliklerini yitirmesine ve insanları gıda güvenliği başta olmak üzere birçok problemle karşı karşıya bırakmasına neden olduğunu söyledi.

Eroğlu sözlerine şu şekilde devam etti; ‘’Bu problemle baş edebilmek için farklı kurumların çalışmalarını uyumlaştırması ve gerçekleştirdikleri birçok uygulamayı sürdürülebilir arazi yönetimi ilkeleriyle hayata geçirmesi gerekiyor. Bu kapsamda bakanlığıma bağlı hizmet veren ÇEM Genel Müdürlüğü bu problemle mücadele etmek için birçok planlama çalışmasını ve uygulamayı hayata geçiriyor. Bu çerçevede hazırlıkları devam eden ve son aşamasına gelen ‘Çölleşmeyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’ ülke topraklarının korunması ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ediyor.”