Türkiye yıllık elektrik tüketimi yüzde 2,6 arttı

TEİAŞ verilerine göre 2015 yılı üretimi 260 milyar kWh seviyesine geldi

11 Ocak 2016

Türkiye’nin 2015 yılı elektrik üretiminin 259 milyar 611,533 milyon kilovat-saat (kWh) olarak gerçekleştiği bildirildi.

TEİAŞ tarafından açıklanan verilere göre bu üretimde en yüksek pay yüzde 37,9’lik pay ile doğal gaz santrallerinin oldu.

Bu santralleri yüzde 25,8’lik oran ile hidroelektrik santralleri, yüzde 15,3’lük oran ile ithal kömür kullanan termik santraller, yüzde 12,8 ile taş kömürü ve linyit kullanan termik santraller takip etti.

Rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 4,4 olurken, jeotermal enerji santralleri ise yüzde 1,3 oranında pay sahibi oldu.

Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 78,7’si özel sektör tarafından, yüzde 21,3’ü ise  Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve bağlı ortaklıklar tarafından gerçekleştirildi.

Toplam elektrik tüketimi ise, bir yıl önceye göre yüzde 2,6 oranında artış ile 263 milyar 828 milyon kWh oldu.

Bu tüketimin yüzde 2,8’i ise ithalat yolu ile karşılandı.