Türkiye Yeşil Mutabakat için 17 milyon Avro kaynak sağlayacak

Eş finansman ile 300’den fazla işletmeye 187 milyon Avro kaynak sağlanması hedefleniyor

17 Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında 2020 yılında, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA II) kapsamında imzalanan “2019 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programı” andlaşmasında güncelleme yapıldı.

Resmî Gazete’nin 15 Temmuz 2023 tarihli sayısında yayımlanan andlaşmaya göre programın “Rekabetçilik ve Yenilikçilik” sektörü altındaki Eylem 9’un başlığı “Türkiye’deki tedarik zincirlerine AB Desteği: Avrupa Değer Zincirleri ile Daha Derin Entegrasyon Yoluyla Sürdürülebilirliği Ele Alma” olarak değiştirildi.[1]

19 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan andlaşmada bu madde “IPA Türkiye Gelecek Fonu için AB Desteği” başlığını taşıyor ve yenilikçi fikirler ile öz sermaye yatırımcıları arasındaki mali açığın kapatılarak teknoloji transferini teşvik etmek amaçlanıyordu.[2]

Yapılan değişikliğe göre elde edilecek kaynak ile “Referans Alıcılar” olarak tanımlanan büyük sanayi kuruluşlarının net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda bu kuruluşlara mal ve hizmet sağlayan orta ölçekli şirketler ile KOBİ’lerin finansal olarak desteklenerek çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilke ve standartları ile AB Yeşil Mutabakatını benimsemelerinin kolaylaştırılması ve rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Programa göre EBRD tarafından andlaşma kapsamında Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefleri ile Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat’ına uyumu kapsamında 17 milyon Avro kaynak kullandırılacak.

Bununla birlikte bu kaynağa ilave olarak 170 milyon Avro eş finansmanın harekete geçirilerek, 300’den fazla işletmeye toplamda 187 milyon Avroluk finansal fayda sağlanması bekleniyor.

 

 


[1] Türkiye Cumhuriyeti Adına 16 Haziran 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli 2019 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmalarına 1 No’lu Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7383)

[2] 2019 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmalarının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2661)