Türkiye Uzay Ajansı kuruldu

Ajans çevre korunması ve tarımsal verimlilik alanlarda da görev üstlenebilecek

13 Aralık 2018

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 23 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı resmi olarak kuruldu.

Kararnameye göre ajansın birincil görevi Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Millî Uzay Programı hazırlamak ve programın hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

Kararnamenin 4’üncü maddesinin h bendine göre ise ajans çevrenin korunması ve tarımsal verimliliğin tespit edilmesi gibi alanlarda da görev üstlenebilecek.

Düzenlemedeki Ajansın Görevleri başlıklı 4’üncü maddesindeki ilgili ifade şu şekilde;

h) Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinin; ülke kalkınması, milli güvenliğin sağlanması, kamu sağlığının ve çevrenin korunması, doğal kaynakların ve tarımsal verimliliğin tespit edilmesi, doğal afetlerin erken tespitinin yapılması ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarların azaltılması, milletlerarası andlaşmalar ve yükümlülüklerin takibine yönelik kullanılması amacıyla yapılacak çalışmalarda ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlamak.

‘’2023 hedefi uzayda güneşten elektrik üretmek’’

Bununla birlikte 7 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası Kapanış Töreni’nde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan halihazırda TBMM Başkanlığı görevini yürüten Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada Türkiye’nin uzayda güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirmeyi de planladığını söylemişti.

Yıldırım konuşmasında şunları kaydetmişti;

“Uzaya, güneş enerjisinden elektrik üreten güneş panelleri yerleştirip, buradan üretilecek enerjiyi radyo frekans dalgalarıyla yeryüzüne ulaştıracak bir projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”