Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü hesaplaması yayınlandı

Çalışma EVÇED tarafından hazırlandı

9 Eylül 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) “2018 yılı Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü” hesaplamasını yayınladı. [1]

Çalışma ile yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ile sağlanacak sera gazı salım (SGS) azaltımlarının hesaplanması hedefleniyor.

 

 


[1] Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü Bilgi Formu