Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları yayınlanacak

Standartlar için Kamu Gözetim Kurumuna yetki verilecek

13 Mayıs 2022

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının oluşturulmasına yönelik bir kanun teklifi verildi.

TBMM Başkanlığına sunulan bir kanun teklifi içinde yer alan maddenin gerekçesinde 2021 yılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sırasında küresel sürdürülebilirlik standartlarına yönelik yoğun talebe yanıt olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun kurulduğunun ilan edildiği hatırlatıldı.

Kurulun temel amacının UFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları adıyla kamu yararını gözeterek finansal piyasalar için kapsamlı bir küresel sürdürülebilirlik standart seti geliştirmek olduğu bilgisi verilen gerekçede, kanun teklifi ile de yayımlanan bu standartların Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenmesi ve yayımlanması amacıyla kuruma yetki verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Gerekçede vakıf tarafından oluşturulan standartların yatırımcıların işletme değerini belirlemesi, işletmelerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin sorunlara nasıl karşılık verdiğini anlaması ve yatırım kararı alırken sürdürülebilirliğe ilişkin ihtiyaca uygun bilgiye ulaşması kolaylaştıracağı da ifade edilirken, finansal piyasaların etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için yatırım kararları alınırken sürdürülebilirlikle ilgili risklere ve fırsatlara ilişkin kaliteli ve karşılaştırılabilir bilgiye ulaşılmasının da günümüzde çok önemli hale geldiğine vurgu yapıldı.

Kanun teklifi içinde yer alan ve “Türk Ticaret Kanununun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi” başlıklı 88’inci maddesine eklenmesi önerilen fıkra şu şekilde;

(6) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkilidir. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilir.”


[1] Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi