Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları belirlenecek

Standartları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu belirleyecek

4 Haziran 2022

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları oluşturulması için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nu yetkilendiren kanun değişikliği Resmî Gazete’de yayımlandı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kanunun 9’uncu maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci maddesine 6’ıncı fıkra olarak aşağıdaki bölüm eklendi.

(6) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkilidir. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilir.

2021 Kasım ayında Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu kurulmuştu

Kanun değişikliği teklifi TBMM Başkanlığına geçtiğimiz ay sunulmuştu.

Teklif metninin gerekçesinde 2021 yılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sırasında küresel sürdürülebilirlik standartlarına yönelik yoğun talebe yanıt olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun kurulduğunun ilan edildiği hatırlatılmış ve kurulun temel amacının UFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları adıyla kamu yararını gözeterek finansal piyasalar için kapsamlı bir küresel sürdürülebilirlik standart seti geliştirmek olduğu bilgisi verilmişti.

Önerilen kanun değişikliği ile de bu standartların Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenerek, yayımlanması amacıyla kuruma yetki verilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

Gerekçede yatırım kararları alınırken sürdürülebilirlikle ilgili risklere ve fırsatlara ilişkin kaliteli ve karşılaştırılabilir bilgiye ulaşmanın günümüzde çok önemli hale geldiğine vurgu yapılmış, oluşturulacak standartların da yatırımcıların işletmelerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin sorunlara nasıl karşılık verdiğini anlaması ve yatırım kararlarında sürdürülebilirliğe ilişkin ihtiyaca uygun bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracağı ifade edilmişti.

 


[1] 7408 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun