Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi hibe anlaşması yayınlandı

Anlaşma ile Türkiye 222,3 milyon Avro hibe sağlayacak

2 Nisan 2019

Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasındaki hibe anlaşması bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Anlaşma kapsamında Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından Türkiye’ye ‘’Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi’’ için 223,3 milyon Avro hibe sağlanacak.

Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında DSİ’nin 24.050 arazi parselinden oluşan toplam 71.195 hektarlık bir alan üzerinde bulunan seçilmiş beş sulama sisteminin (Atabey, Kartalkaya, Ereğli-İvriz,
Alaşehir ve Uzunlu) açık kanal sisteminden basınçlı sistemlere geçişine yönelik yatırımlar gerçekleştirilecek.

Proje ile ayrıca Sulama Birliklerinin (SB) kapasite gelişimlerine de destek verilerek güneş enerjili
yeraltı suyuyla sulamaya yönelik bir pilot çalışmaya da finansman desteği sağlanacak.