Türkiye Kigali Değişikliği’ni onayladı

Türkiye değişikliği onaylayan 127’inci taraf oldu

29 Eylül 2021

Türkiye Cumhuriyeti’nin Montreal Protokolü’nde 2016 yılında yapılan değişikliği (Kigali Değişikliği – 2016) onayladığına dair karar Resmî Gazete’nin 28 Eylül 2021 tarihli sayısında yayınlandı.[1]

Karara göre Türkiye anlaşmayı ekteki beyanın bulunması şartı ile onayladı;

Türkiye’nin “Kigali Değişikliği (2016): Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü’ne Yönelik Değişiklik”i onaylaması hiçbir şekilde BM Çevre Programının etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye’nin diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerle herhangi bir ilişkiye girmeye yükümlü olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Resmi Gazete’nin 11 Mart 2021 tarihli sayısında yayınlanan 7295 sayılı kanun ile değişikliğin eklenecek bir beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğu hükmü getirilmişti.[2]

Türkiye değişikliği onaylayan 127’inci taraf oldu

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü altında yer alan Kigali Değişikliği, 2016 yılı Ekim ayında Ruanda’nın Kigali kentinde düzenlenen 28. Taraflar Toplantısı’nda kabul edilmişti.

Değişiklik ile iklimlendirme, soğutma ve yangın söndürme sistemleri ile solventler, ısı pompaları ve elektrikli şalt cihazlarında soğutma gazı olarak kullanılan hidroflorokarbonların (HFC) üretiminin ve tüketiminin aşamalı olarak azaltılması ve hedefleniyor.

İklim değişikliği açısından karbondioksitten çok daha olumsuz etkiye sahip florlu sera gazlarının üretim ve tüketimini 30 yıl içinde %80 oranında azaltmayı taahhüt etmiş oldu.

Kigali Değişikliği sayesinde 2050 yılına kadar küresel ölçekte 80 milyar tonu aşkın karbondioksit eşdeğeri emisyonun önlenebilecek.

Kigali Değişikli’ni şimdiye kadar 126 taraf onaylamıştı.[3]

 


[1] Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan “Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016)”in İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4510)

[2] 7295 Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolüne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

[3] Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer