“Türkiye IREC içindeki en büyük üçüncü pazar oldu”

Türkiye’deki santrallerin IREC pazarındaki sertifika sayısı 20 milyon MWh seviyesine ulaştı

12 Kasım 2023

IREC Standard Vakfının Türkiye’deki yenilenebilir enerji sertifika düzenleyici kuruluşu Foton tarafından düzenlenen IREC İstanbul etkinliğinin ikincisi 3 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Foton Kurucu Ortağı Can Arslan etkinlikteki temel konu başlıklarının başta Sınırda Karbon Vergisi olmak üzere regülasyonlar, ESG, piyasalar ve dönüşüm olarak belirlediklerini kaydetti.

Can Arslan Türkiye’nin yılda 20 milyon Megavat-saat ile IREC’in en büyük üçüncü pazarı haline geldiği bilgisini verdiği konuşmasında, bunda özellikle yatırımcılarına iklim hedeflerine olan bağlılıklarını göstermek ve yüksek ESG puanı almak isteyen küresel şirketlerin bu hedeflerini tedarik zincirlerindeki üreticilerine yansıtmalarının etkili olduğuna vurgu yaptı.

Dijitalleşme uygulamaları yeşil dönüşüme

Açılışın ikinci konuşmasını Türk Metal Sanayi İşverenleri Sendikası (MESS) MEXT Teknoloji Merkezi’nin İcra Direktörü Efe Erdem yaptı.

Efe Erdem konuşmasında sanayi sektörünün küresel emisyonların üçte birlik, enerji tüketiminin ise %54’lük bölümünden sorumlu olduğuna vurgu yaparken, dijitalleşme ile yeşil dönüşüm arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Sanayi Devrimi’nin öncüsü olarak nitelendirdiği ve “Lighthouse Factory” olarak nitelendirilen sanayi tesislerindeki gerçekleştirilen dijitalleşme uygulamalarının üçte ikisinin doğrudan veya dolaylı olarak yeşil dönüşüme ve sürdürülebilirlik metriklerine olumlu katkı sağladığını ortaya koyduğunu belirten Efe Erdem MEXT bünyesinde kurdukları dijital fabrikada geliştirdikleri 160 dijital uygulamadan 50’sinin enerji yönetiminden döngüselliğe kadar birçok alanda sürdürülebilirlik izdüşümü olduğunun altını çizdi.

Efe Erdem MEXT’in geçen üç yıl içinde 10 farklı sanayi sektöründen 400 sanayi kuruluşuna teknoloji danışmanlığı ve eğitim vererek dokunduklarını ve bu süreçte belli bir şeffaflık noktasına ulaşılan tesislerde imalat süreçlerinden, enerji kullanımlarına, tedarik zincirlerinden, malzeme kullanımına kadar farklı alanlarda doğrudan veya dolaylı karbon emisyonlarının azaldığını tespit ettiklerini de sözlerine ekledi.

Erdem bununla birlikte sanayicimizin yeşil dönüşüm anlamında anlayabileceği ve bir plana oturtabileceği çerçeve ihtiyacı olduğunu gördüklerini, bunun için de Dünya Ekonomik Forumu desteği ile proses, yönetişim, stratejik risk yönetimi ve yeni temiz teknolojilerle alakalı olarak 24 farklı yol haritalar oluşturan SIRI metodolojisini geliştirdiklerini bildirdi.