Türkiye güneşte Avrupa’da 7, dünyada 13’üncü sıraya yükseldi

Mart ayı sonu itibari ile kurulu güç 4.590 MW oldu

9 Nisan 2018

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 2017 yılı Yenilenebilir Enerji İstatistikleri Raporu’nu yayınladı.

Rapordaki verilere göre fotovoltaik kurulu gücü bakımından 2016’da dünya ülkeleri arasında 844 MW ile 25’inci sırada olan Türkiye 2017 sonunda ulaştığı 3.422 MW’lık kapasite ile aynı sıralamada 13’üncü sıraya yükseldi.

Türkiye Avrupa ülkeleri sıralamasında ise 2016’da 15’inci iken, 2017’de 7’inci sıraya yükseldi.

Türkiye’nin önünde olan ülkeler ise sırasıyla Çin (130,6 GW), Japonya (48,6 GW), ABD (42,9 GW) , Almanya (42,4 GW), İtalya (19,7 GW), Hindistan (19,3 GW) , İngiltere (12,8 GW), Fransa (8,2 GW), İspanya (7,3 GW), Avustralya (6,4 GW), Kore (5,6 GW), Belçika (3,6 GW) oldu.

Mart’ta kurulu güç 4.590 MW oldu

Bununla birlikte Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre Türkiye’nin güneş enerjisi alandaki elektrik üretim kapasitesi Mart ayı sonu itibari ile 4.590 MW’a ulaşmış durumda.

Türkiye 2017’de bu alandaki kurulu gücünü, oransal olarak en fazla artıran ülke oldu.