Türkiye EY’nin yenilenebilir enerji endeksinde geriledi

Türkiye 40 ülkenin olduğu endekste bir yıl içinde 7 sıra geriledi

27 Aralık 2016

Dünyanın en büyük denetim ve danışmanlık firmalarından Ernest&Young (EY) Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi (RECAI) çalışmasının 48. sayısını yayınladı.

40 ülkenin yenilenebilir enerji yatırım ortamı bakımından değerlendirildiği çalışmanın bu sayısında Türkiye 21. sırada yer aldı.

Türkiye endekste bu yılın Mayıs ayında 19, 2015 yılının Eylül ayında ise 15’inci sırada yer alıyordu.

Çalışmada gerilemenin gerekçesi olarak ise Türkiye’nin sübvansiyon ve düşük çevresel düzenlemeler uygulanacak yeni kömür santrali yatırımları planlaması ile Temmuz ayında gerçekleşen başarısız darbe girişimi ve Moody’s’in Türkiye’nin notunu düşürmesi gösterildi.

Yeşil tahviller yükseliyor

Çalışmanın bu ayki kapak konusu ise yeşil tahviller oldu.

Yeşil tahvil ihracının 2014 yılında 36,6 milyar dolar, 2015 yılında 41,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği hatırlatılan çalışmada 2016’nın ilk 7 ayında ise 48,2 milyar dolar değerinde yeşil tahvil ihraç edildiği bildirildi.

2007 yılından bu yana satılan yeşil tahvillerden 95,6 milyar dolarlık finansman sağlandığı bilgisi verilen çalışmada bu kaynağın yüzde 65’e denk gelen 54,9 milyar dolarlık bölümünün yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için kullanıldığı belirtildi.

Bununla birlikte çalışmada yeşil tahvillerin 100 triltyon dolar olarak tahmin edilen küresel tahvil piyasasının çok küçük bir kısmını oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Yenilenebilir yatırımlarının artması enerji sektörünün profilini değiştiriyor

EY Türkiye tarafından güncel çalışma ile ilgili yayınlanan açıklamada EY Türkiye Enerji ve Altyapı Sektör Lideri Ethem Kutucular şunları kaydetti;

“Kasım 2016’da yürürlüğe giren Paris Antlaşması’nın iklim değişikliğine direkt etki eden, enerji sektöründe değişimi sağlayıcı bir rolü bulunuyor. Petrol ve gaza yapılan yatırımların azaldığı, temiz enerjinin en önemli unsurlarından yenilebilir enerji yatırımlarının ise arttığı bir döneme girdik. Dünyanın enerji ihtiyacı artmaya devam ederken enerji sektörü bu artışı yenilebilir enerji yatırımlarına ciddi bir hız vererek sektörün profilini değiştiriyor”