Türkiye emisyon verilerini güncelledi

Türkiye Dördüncü İki Yıllık Raporu’ndaki bazı verileri güncelledi

26 Mart 2021

Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryasına sunduğu Dördüncü İki Yıllık Raporu’nda yer alan emisyon verilerinde güncelleme yaptı. [1]

Türkiye’nin raporunu [2] 27 Aralık 2019 tarihinde sekreteryaya sunmasının ardından sekreterya tarafından 26 Mayıs 2020 tarihinde emisyon hesaplamaları hakkında bir değerlendirme raporu yayınlanmıştı.[3]

Raporların 24 ve 25 numaraları tablolarında yapılan güncelleme ile Türkiye’nin geçmiş yıl emisyon verilerinde değişimler oldu. 2030 yılı emisyon azaltım projeksiyonlarında ise ulaşım sektörüne yönelik küçük bir fark dışında değişim olmadı.[4]

Türkiye sekreteryaya 2015 yılında sunduğu Niyet Edilen Ulusal Katkı Belgesi ile 2030 yılı emisyonlarında 1990’a göre %21 oranında artıştan azalış hedeflediğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Ek-1 ülkeler listesinde yer alan Türkiye’nin, Ulusal Bildirim, Ulusal Envanter ve İki Yıllık Raporlar yolu ile iklim değişikliği kapsamındaki güncel verilerini sunma yükümlülüğü bulunuyor.

 


[1] Turkey’s Fourth Biennial Report – 2019 (v2)

[2] Turkey’s Fourth Biennial Report – 2019 (v1)

[3] Report on the individual review of the inventory submission of Turkey submitted in 2019

[4] Karşılaştırma Tablosu