Türkiye emisyon azaltım hedefini güncelledi

Yeni hedef artıştan %41 azaltım

15 Kasım 2022

Türkiye’nin 2030 yılı sera gazı emisyon azaltım hedefini güncellendiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP27 zirvesi yaptığı açıklamalarda 2015 yılında %21 olarak belirlenen “artıştan azaltım” hedefinin %41 olarak güncellendiğini bildirdi.

Kurum yükseltilen hedef ile 2030 yılında 1 milyar 175 milyon ton düzeyinde olması beklenen Türkiye’nin sera gazı emisyonunun 500 milyon ton daha düşük olacağını da ifade etti.

Murat Kurum ayrıca Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının pik yapacağı tarihin de 2038 yılı olarak belirlendiğini, her iki gelişmenin de Birleşmiş Milllet İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na bildirildiğini sözlerine ekledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hesaplamasına göre Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonları 2020 yılında, 1990 yılına göre %138,4 oranında artış ile 523,9 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak gerçekleşmişti.[1]

Bununla birlikte 1990 yılında 4 ton CO2 eşd.olarak kişi başı sera gazı emisyonları ise 2020 yılında 6,3 ton CO2 eşd. seviyesine yükselmişti.

 


[1] Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2020