Türkiye elektrik üretim kapasitesi Ocak ayında 157 MW arttı

2015’in Ocak ayında devreye giren yeni elektrik üretim kapasitesinde fosil yakıtlara dayalı yatırımların payı yüzde 20’nin altında kaldı.

9 Şubat 2015

Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre geçen Ocak ayında Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi 157, 647 MW arttı.

Bu artışta en büyük pay sahibi toplamda 97,672 MW ile hidroelektrik santral yatırımları oldu.

Geçen ay Yapısan Elektrik Üretim şirketi Bucakışla HES projesi ile 41 MW, Redaş Elektrik şirketi Çaykara HES projesi ile15,360 MW, Peker Enerji Adıgüzel II HES projesi 30,09 MW, Enerjisa ise Yamanlı II HES projesi 11,222 MW’lık yeni elektrik üretim kapasitesini devreye aldı.

Geçen ay kabul işlemi yapılan tek rüzgar enerjisi yatırımı ise Çerçikaya RES projesi oldu. Tefirom Grup şirketi olan ZT Enerji tarafından gerçekleştirilen projenin ilk fazı tamamlanarak 27,895 MW’lık kısmı devreye alındı.

Toplamda 53 MW’lık güce ulaşacak projenin ikinci fazının Mart ayında tamamlanması hedefleniyor.  Projede İspanyol rüzgar türbin üreticisi Acciona tarafından sağlanan rüzgar türbinleri kullanılıyor.

Hayat Enerji tarafından Kocaeli’de 0,955 MW’lık bir biyokütle projesi de geçen ay devreye alındı.

Aynı dönemde toplam kurulu güçleri 16,125 MW olan iki doğal gaz santrali projesi ve 15 MW gücündeki 1 termik santral projesi de devreye girdi.