Türkiye Çinli panel üreticilerine anti-damping vergisi uygulayabilir

Ekonomi Bakanlığı anti-damping soruşturmasının nihai bildirim raporunu yayınladı

17 Şubat 2017

T.C. Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü Çinli güneş paneli üreticileri aleyhine başlatılan anti-damping soruşturması nihai bildirim raporunu yayınladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan rapordaki değerlendirmelere 2015 yılına dair güneş paneli ithalatı işlemlerinde dair yapılan soruşturma neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti merkezli 20 firmanın ürünlerinin Türkiye’de olması gereken normal fiyatların altında sattıkları tespit edildiği bildirildi.

Raporda paylaşılan tespitlere göre bu oranlar 2015’te Türkiye’de en yüksek pazar payına ulaşan Hanwha Q Cells (Qidong) Co. Ltd. için yüzde 26,99, Zhejiang Jinko Solar Co.Ltd. için yüzde 28,93 ve Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd. şirketleri için yüzde 28,73 olarak belirlendi.

Raporda verilerin çokluğu ve benzerliği nedeni ile diğer 17 firma için bu oranın yüzde 27,82 olarak belirlendiği de yer buldu.

Bu 17 şirket ise sırasıyla Byd (Shangluo) Industrıal Co. Ltd., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd., CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd., Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd., Trina Solar (Changzou) Science & Technology Co. Ltd., Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd., Yingli Energy (China) Co. Ltd., Hefei Chinaland Solar Energy Co. Ltd., Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd., Perlight Solar Co. Ltd., Renesola Jiangsu Ltd.

Yerli firmalar kar edemiyor

Bakanlığın çalışmasında Çinli firmaların faaliyetleri sonucunda yerli üretim dalının özellikle, yurt içi satış fiyatları, karlılık, stoklar, stok çevrim hızı, pazar payı, kapasite kullanım oranı, ürün nakit akışı, dönem karı/ zararı, verimlilik gibi göstergelerde olumsuzluk tespit edildiği ifade edildi.

Hesaplamalara göre yerli üreticilerin 2013 için 100 olarak yurt içi kar endeksi 2014’te -146, 2015’te ise -300’e, yurt dışı birim karlılık endeksleri ise 2014’te -72, 2015’te ise -105’e geriledi. Toplam birim karlılık endeksi ise aynı yıllarda -243 ve -443 olarak gerçekleşti.

İthalat 2 yılda 10 kattan fazla artış gösterdi

1 Ocak ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasını kapsayan inceleme sonucuna göre Türkiye’nin 2013 yılında 30,2 milyon dolar düzeyinde olan güneş paneli ithalatı 2015’te 328,7 milyon dolara yükseldi.

Bu ithalat içinde Çinli firmaların 2013’te 19 milyon dolar düzeyinde olan payı ise 2015’te 270,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte aynı dönemde ortalama ithalat birim fiyatı ise 9,84 dolar seviyesinden 7,77 dolar seviyesine geriledi.

Nihai karar Değerlendirme Kurulu’nda verilecek

Raporun sonuç kısmında nihai kararın bildirime gelecek cevaplar esasında hazırlanacak soruşturma raporunun İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’na sunulması sonrasında verileceği bildirildi.

Kurul’da Çinli firmaların uluslararası ticaret ilkelerine aykırı davrandıklarına yönelik kanaat kesinleştiği takdirde bu firmalara belirlenen damping marj oranlarında anti-damping yükümlülükleri getirilebilir.

ABD 2012’de, AB 2013’de benzer kararlar vermişti

Benzer gerekçeler ile Amerika Birleşik Devleti 2012, Avrupa Birliği ise 2013 yılında Çinli güneş paneli üreticiler aleyhine anti-damping ve anti-teşvik yükümlükleri getirmişti.

Bununla birlikte Dünya Ticaret Örgütü 2014 yılında verdiği bir karar ile ABD’deki uygulanın uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğu hükmünü getirmişti.

Avrupa Birliği ise şimdiye kadar iki kere uzatılan ve 2017 sonunda vadesi dolacak uygulamanın, birlik üyesi ülkelerin çoğunluğunun muhalefeti nedeni ile 18 ay süre ile son kez uzatabileceği bildirilmişti.

Türkiye’nin güneş elektriğine dayalı elektrik üretim kapasitesi 2015 yılında 208,7 MW artarak 248,8 MW’a ulaşmıştı.

Bu artış 2016 yılında ise 583,7 MW olarak gerçekleşmiş ve yıl sonu itibari ile Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi 832,5 MW olmuştu.

Soruşturmada tespit edilen 2013-2015 yılları arası güneş paneli ithalat rakamları şu şekilde;