Türkiye Çevre Ajansı teşkilat ile çalışma usul ve esasları belirlendi

Ajans 30 Aralık 2020’de kurulmuştu

15 Nisan 2021

Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’nin 15 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlandı.

Yönetmeliğe göre ajansın Yönetim Kurulu yedi üyeden ulaşacak. Yönetim kurulu üyeleri en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı ile birlikte meslekleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.

Ajansın Depozito Yönetim Sistemi, Geri Kazanım ve Üretici Sorumluluğu, Sıfır Atık Yönetimi, Çevre Koruma, Bilgi Teknolojileri, Yönetim Hizmetleri ve Finans, Hukuki Danışmanlık ve Takip, İletişim olmak üzere sekiz direktörlükten oluşacak.

Ajans 30 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye Çevre Ajansinin Kurulmasi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulmuştu.

Kanun metninde ajansın amacı olarak çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak belirtilmişti.

 


[1] Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik