Türkiye BM’ye sera gazı emisyonlarını bildirdi

1990-2020 yılı emisyonları BMİDÇS Sekreteryasına sunuldu

16 Nisan 2022

Türkiye Cumhuriyeti sera gazı emisyonu verilerini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryasına sundu.[1]

Türkiye’nin ortak raporlama formatında sunduğu tablolar 1990-2020 yılı emisyonlarını içeriyor.

 


[1] Turkey 2022 Common Reporting Format (CRF) Table