Türkiye BM’ye sera gazı emisyon envanterlerini sundu

Tablolar 1990-2019 dönemini kapsıyor

14 Nisan 2021

Türkiye Cumhuriyeti ayrıntılı sera gazı emisyon envanteri tablolarını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteryası’na sundu.

Tablolar Türkiye’nin 1990-2019 yıllarındaki sera gazı emisyon kaynaklarına dair verileri içeriyor.[1]

 


[1] Turkey. 2021 Common Reporting Format (CRF) Table