Türkiye Azerbaycan’ın enerji verimliliği projelerine katkı sağlayacak

Türkiye E5P kapsamında ülkedeki projelere 600 bin Avro katkı sağlayacak

4 Şubat 2021

Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında Türkiye’nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Katkı Anlaşması yürürlüğe girdi.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Milletlerarası Andlaşma kapsamında Türkiye fona Katkı Sağlayıcı olarak, fonun Azerbaycan Penceresi için 2021-2023 dönemi arasında üç ayrı taksitle toplamda 600 bin Avro katkı sağlayacak.

Azerbaycan fona 22 Kasım 2019 tarihinde üye olmuştu.

Fonun Azerbaycan Penceresi’ne Türkiye dışında Avrupa Birliği 5,1 milyon Avro, Azerbaycan 1,8 milyon Avro, Finlandiya 200 bin Avro katkı sağlayacak.[2]


[1] Türkiye’nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşmasının İlişik Kurallar ve Mektupla Birlikte Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3488)

[2] Contributors to Azerbaijan – Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership