Türkiye 220 milyon Avro iklim finansmanı sağlandı

Kaynak Almanya’dan sağladı

9 Nisan 2023

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) toplamda 220 milyon Avro tutarında yeni iklim finansmanı sağladı.

Bankalar tarafından yapılan açıklamalara göre her iki banka da Alman Kalkınma Bankası (KfW) aracılığı ile 100 milyon Avro kredi sağlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti ile KfW’nin de aralarında bulunduğu kalkınma kuruluşları arasında 2021 yılında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde sağlanan finansman, bankalara KfW ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında 6 Nisan 2023 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında dış borcun ikrazı yöntemi ile kullandırılacak.

Bankalar bu kaynağı Türkiye genelindeki yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama ve elektrikli araç teknolojisi yatırımlarının finansmanında kullandıracaklar.

Bununla birlikte toplamda 200 milyon Avro tutarındaki bu kredinin dışında Uluslararası İklim Girişimi (IKI – International Climate Initiative) TSKB’ye 10 milyon Avro, Alman Hükümeti de TKYB’ye 10 milyon Avro tutarında hibe finansman sağladı.