Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası çalıştayı gerçekleşti

Çalıştay TEHAD ve EY Türkiye işbirliği ile gerçekleştirildi

22 Ocak 2020

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) öncülüğünde ve Ernst & Young (EY Türkiye) ev sahipliğinde ‘Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası‘ çalıştayı 17 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

TEHAD tarafından yapılan açıklamaya göre çalıştaya otomotiv ve enerji sektörü ile kamu ve üniversitelerde elektrikli ulaşım alanında çalışmalarda bulunan 105 isim katkıda bulundu.

TEHAD kurucusu Berkan Bayram’ın teşekkür konuşması ve kısa bir sektör değerlendirmesi ile başlayan çalıştayın diğer açılış konuşmalarını ise EY Türkiye Partnerlerinden Serdar Altay, EY Türkiye Tedarik Zinciri Lideri Arda Karaçelebi ve otomotiv sektöründen Çağrı Öztaş yaptılar.

Berkan Bayram konuşmasında çalıştay ile elektrikli ulaşım kapsamında Türkiye’nin 2030 vizyonuna denk, orta-uzun vadeli çözümler sunacak, büyük resmi tartışabilen, politika belirlenmesinde yardımcı, karar alma mekanizmalarını ve yatırım süreçlerini destekleyebilecek, faydalı bir çalışmayı hayata geçirmiş olacaklarını ifade ederken sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Ulaştırma sektörünün dönüşümünde büyük etkiye sahip teknoloji, enerji ekosisteminin de hızla dönüşmesine neden olmakta. Teknolojinin enerji sektöründeki etkin gücü dijitalleşme, tüm ekosistemin daha verimli işletilmesini zorunlu haline getiriyor.

Enerji verimliliği, emisyon ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlayacak teknolojilerin desteklenmesi, bu açıdan önem arz ediyor. Ülkemiz ve dünya trendlerinin de karşımıza çıkarttığı gibi, önümüzdeki dönem tüm sektör oyuncularının işbirliği içerisinde bu alanlara odaklanması gerektiğini gösteriyor.

Bu yüzden; artı katma değer sağlayacak, bilgi ve teknoloji yoğun işbirliklerini geliştirmek durumundayız. Enerji ekosistemi altında yer alan Türkiye Elektrikli Ulaşım sektörünü, teknolojimizi ve insan kaynağımızı daha verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, daha iyi bir geleceğe taşımalıyız. Yatırım politikamızı ve stratejik yol haritamızı belirlerken, hepimizin önceliği; küreselde ortaya çıkan büyük resme odaklanan, gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir anlayış olmalıdır.”

Çalıştay raporu Şubat ayında yayınlanacak

Üst başlık olarak, Elektrikli – Hibrid ve Hidrojen yakıtlı araçların Türkiye pazarında yaratacağı etkilerin ne olacağı ve buna dönük 2030 Türkiye vizyonu incelenmesinin yapıldığı çalıştayda, otomotiv ve yan sanayi durum – yaşanacak dönüşüm, enerji talep ve tedariğinin durumu, şarj istasyonları ve şebeke altyapısı, akü-batarya teknolojisi ve elektrik depolama ile dijitalleşme ve tüketici kullanım alışkanlıkları olarak beş odak noktası konu başlığı olarak seçildi.

Çalıştay raporunun Şubat ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor.

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör