Türk Loydu doğrulayıcı kuruluş yetkisi aldı

Yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi

16 Şubat 2017

Uluslararası klaslama, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşu Türk Loydu’nun emisyon raporlarının değerlendirilmesi ve doğrulanması  çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğrulayıcı kuruluş olarak yetkilendirildiği bildirildi.

Türk Loydu tarafından yapılan açıklamada kuruluşun başlıca hizmet sunacağı sektörlerin kok üretimi ve metal sanayi, birincil alüminyum üretimi, mineral sanayi, kağıt ve selüloz üretimi ve kimya sanayi olduğu belirtildi.

1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş olan Türk Loydu, 1966 yılında Vakıf statüsü almıştı.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Gemi Mühendisleri Odası, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Deniz Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası temsilcilerinden oluşmakta.