TÜREB ”2 Mayıs Sendromu” ile ilgili rapor hazırladı

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği tarafından hazırlanan çalışma ilgili kurumlara gönderilirken aynı zamanda kamuoyu ile de paylaşıldı

14 Nisan 2014

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından, yatırım süreci başlayamamış rüzgâr enerjisi santrali projelerinin lisanslarını kaybetmesi riskine karşı bir rapor hazırlanarak Enerji Bakanlığı, EPDK ve TBMM Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanlıklarına gönderildiği bildirildi.

TÜREB tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada rapor kamuoyu ile de paylaşılırken, birçok rüzgâr enerjisi projesinin bürokratik sorunlar nedeni ile yatırım aşamasında ilerleyemediğine dikkat çekildi.

Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle lisans hakkı elde etmiş fakat 2 Mayıs 2014 tarihine kadar yatırıma başlamamış projelerin lisanslarının iptal edileceği hükmü getirilmişti.

TÜREB’in ilgili açıklamasında yatırım süreçleri çeşitli bürokratik sorunlar nedeni ile tıkanmış projeler ve kurulu güçleri  şu şekilde sıralandı;

– Askeri Yasaklı Bölgeler İzni işlemleri devam eden 276.20 MW kurulu güce sahip 8 adet proje,
– ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) işlemleri devam eden 252.50 MW kurulu güce sahip 7 proje,
– DHMİ işlemleri devam eden 220 MW kurulu güce sahip 5 proje,
– Genel izin süreci işlemleri devam eden 634.50 MW kurulu güce sahip 16 proje
– Özel İdare yetkilerinin Büyükşehir Belediyelerine devri işlemleri nedeni ile bekleyen 249.40 MW kurulu güce sahip 5 proje,
– İmar izinleri işlemleri devam eden 759.95 MW kurulu güce sahip 23 proje,
– Kamulaştırma süreci işlemleri devam eden 618.40 MW kurulu güce sahip 16 proje,
– Orman ve Su İşleri Bakanlığı genelgesi nedeni ile bekleyen 151 MW kurulu güce sahip 5 proje,
– Orman ve Su İşleri Bakanlığı izin süreci işlemleri devam eden 525.90 MW kurulu güce sahip 13 proje,
– TEA (Teknik Etkileşim Analizi) süreci işlemleri devam eden 545.30 MW kurulu güce sahip 15 proje,
– TEİAŞ Enerji Nakil Hattı ve Trafo Merkezi bağlantı işlemleri devam eden 154 MW kurulu güce sahip 6 proje,
– Diğer işlemleri devam eden 272 MW kurulu güce sahip 7 proje,

TÜREB’e göre yasal ve bürokratik sorunların aşılamaması,  tamamı özel sektör tarafından hayata geçirilecek 6.5 milyar euroluk projenin hayata geçmesini ayrıca yıllık 1.3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmesine engel olacak.

Bununla birlikte bu projelerin devreye gireceği planlanarak TEİAŞ tarafından bugüne kadar gerçekleştirilmiş yatırımlar ve yapımı devam eden trafo merkezleri ile enerji nakil hattı yatırımlarının atıl kalmasına neden olacak.

Kamu zararı oluşacak diğer alan ise santrallerin devreye girmesi durumunda elde edilecek yıllık 244 milyon TL’lik Devlet Katkı Payı Gelirlerinin elde edilmesi imkanının kalkacak olması.