Tüpraş yeşil hidrojen üretimi için Entek Elektrik’i devraldı

Entek portföyünde 324 MW gücünde yenilenebilir enerji gücü bulunuyordu

26 Ağustos 2022

Koç Holding grubunda yer alan Tüpraş, karbon nötr olma hedefi doğrultusunda aynı grup bünyesindeki Entek Elektrik şirketini bünyesine kattı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan ayında başlayan süreç kısmi bölünme yoluyla devralınmasına yönelik kararın 25 Ağustos 2022 günü gerçekleşen Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş’ın Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onaylanması ile tamamlandı.

İşlem ile Entek sermayesinin %99,24’üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek payları Tüpraş’a devroldu.

Böylelikle Entek’in bünyesinde yer alan 60 MW gücünde bir rüzgâr enerjisi santrali, toplam 264 MW gücünde 8 hidroelektrik santrali ve 112 MW gücünde bir doğal gaz çevrim santrali Tüpraş portföyüne geçti.

Tüpraş’tan konu ile ilgili yapılan açıklamada şirketin geçtiğimiz yıl 2050 için karbon nötr olma hedefi belirlediği hatırlatılırken, bu hedef kapsamında hazırlanan Stratejik Dönüşüm Planı’nın “sürdürülebilir rafinaj, sıfır karbonlu elektrik, yeşil hidrojen ve biyoyakıtlar” olmak üzere dört iş alanına odaklanmayı içerdiğinin altı çizildi.

Açıklamada değerlendirmesi yer alan Tüpraş Genel Müdürü Entek’in şirket bünyesine katılmasını, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen üretimini destekleyecek önemli bir kilometre taşı olarak gördüklerini kaydetti.

İbrahim Yelmenoğlu bununla birlikte Entek’in kurulu gücünü 2030’da 1 GW’a 2035’de de 2,5 GW’a çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.