Tüpraş İzmir rafinerisinde üç enerji kaynağı birden kullanacak

Termik kojenerasyon tesisine güneş ve rüzgâr santrali eklenecek

12 Şubat 2024

Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. İzmir Aliağa’daki tesisinde üç enerji kaynağını birden kullanacağı bir enerji yatırımı gerçekleştirecek.

Projenin ÇED dosyasındaki bilgilere göre rafinerideki mevcut 94,71 MWm / 92,31 MWe gücündeki termik kojenerasyon santraline birleşik olarak 1,24 MW gücünde güneş enerjisi santrali ile üç rüzgâr türbininden oluşacak şekilde toplamda 12,60 MW gücünde rüzgâr enerjisi santrali kurulacak.

Santraldeki güneş enerjisi tesisinin yıllık 2,6 milyon kWh, rüzgâr enerjisi santralinin de 50,4 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Santralin toplam elektrik üretimi ise 647 milyon kWh olacak.

 


[1] TÜPRAŞ İzmir Rafineri Santraline Yardımcı Kaynak Güneş ve Rüzgar Enerji Santrali (1,86 Ha – Yardımcı GES Kaynak Kapasitesi: 1,2415 MWm/1,2415 MWe, 3 Adet Türbin Yardımcı RES Kaynak Kapasitesi: 12,6000 MWm/12,6000 MWe, Toplam Tesis Kapasitesi: 108,5516 MWm/92,3100 MWe)