TULİP Sürdürülebilirlik Merkezi Çevre Ödülleri verildi

Yarışmada üç ayrı kategoride, altı ödül verildi

25 Ekim 2022

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri şirketi TULIP Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından düzenlenen “Çevre Ödülü” yarışmasının sonuçları 7 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Dedeman Otel’de gerçekleştirilen ödül töreni ile açıklandı.

Kurum ve kişilerin “BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amacı 13 – İklim Eylemi” başlığındaki faaliyet ve süreçlerine odaklı olarak gerçekleştirilen yarışmalarda Bilim Ödülü, Sosyal Değişim Ödülü, Farkındalık Yaratan Kurum Ödülü ve Yaşam Boyu Bilimsellik Ödülü kategorilerinde ödüller verildi.

Yapılan değerlendirmeler ile Bilim Ödülü kategorisinde Prof. Dr. Nadir Dizge ve Doç. Dr. Hakan Acaroğlu; Sosyal Değişim Ödülü kategorisinde Yılmaden Holding ve TUBİSAD AEEE Yetkilendirilmiş Kuruluşu; Farkındalık Yaratan Kurum Ödülü kategorisinde Nuh Çimento San. A.Ş. ve Aksa Jeneratör San. A.Ş. ödül almaya hak kazandılar.

Bununla birlikte yarışma jürisinin oy birliği ile aldığı karar ile ödül ana konusuna uygun bir başvuru bulunmadığı için Yaşam Boyu Bilimsellik Ödülü kategorisinde 2022 yılı için ödül verilmedi.

Yapılan açıklamada verilen ödüllere gerekçe olan faaliyetler ise şu şekilde belirtildi;

Bilim Ödülü – Prof. Dr. Nadir Dizge;

• Endüstriyel atıksulardan çeşitli hammadde ve yan ürünlerin geri kazanımı ve ilgili ulusal ve AB mevzuatına uyumlu enerji verimliliği yüksek, yatırım ve işletme maliyeti düşük arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması,

• Yenilikçi proseslerin geliştirilerek enerji verimliliği yüksek, yatırım ve işletme maliyeti düşük arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi,

• Arıtma tesislerinden su geri kazanımının ve istenilen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için en uygun hibrit proseslerin uygulanması ve yenilikçi proseslerin geliştirilmesi,

• Kaynakta geri kazanım/kirlilik önlemeye yönelik yenilikçi üretim süreçlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir, çevre dostu süreç ve sistemlerin uygulaması,

• Su arıtma ve su geri kazanımı teknolojilerinin en ileri kademelerinden biri olan membran teknolojisine dayanan sistemler pek çok çevre kirliliği probleminin çözümü için kullanılan sistemler için. membran kirlenmesinin azaltılması ve membranların daha uzun süreli etkin kullanımları için yeni nesil membranlar geliştirilmesi,

• Tübüler dolgu yatak biyoreaktör membran prosese entegre edilerek hibrit bir sistem elde edilmiş ve evsel atıksudan su geri kazanımı gerçekleştirilmiştir, yenilikçi bir hibrit prosesin geliştirilerek enerji verimliliği yüksek, yatırım ve işletme maliyeti düşük arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi,

• Endüstrilerde sürdürülebilir su ayak izi envanterinin oluşturulabilmesi için proses kaynaklı veya boru sonu su geri kazanımının yapılması amacıyla çapraz akışlı membran filtrasyon sistemiyle geri kazanım ile proseste tekrar kullanılabilirliği,

• Tekstil endüstrisi atık suyunun arıtımı için fungal membran biyoreaktör ve fotokatalitik membran reaktör entegre edilerek eş zamanlı organik kirlilik ve renk giderimi ile arıtma tesisinden su geri kazanımı ve/veya istenilen deşarj standartlarının sağlanabilmesi için uygun bir hibrit proses uygulaması,

Bilim Ödülü – Doç. Dr. Hakan Acaroğlu;

• Ülkelerdeki elektrik enerjisi üretiminin karbon temelli kaynaklardan hızla çevre dostu yenilenebilir enerji üretim sistemlerine doğru kaydırılması,

• Serbest piyasa koşullarında maliyet efektif yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin hayata geçirilebilir olması,

• Türkiye’de yenilenebilir ve konvansiyonel enerji tüketimlerinin neden olduğu iklim değişikliği,

• Rüzgâr gücü potansiyeli elektrik enerjisi üretimini mümkün kılan bölgelerde açık deniz rüzgâr çiftliklerinden elde edilen büyük miktardaki rüzgâr gücünün elektrik enerjisi olarak enerji talebi yoğun olan bölgelere verimli ve çevreye zarar vermeden iletilmesinin, maliyet zaman döngüsünün analizi,

• Güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan bölgelerde üretilen elektrik enerjisinin elektrik enerjisi talebi yüksek olan bölgelere çevreye mümkün olan en az zarar verilerek verimli bir şekilde iletilmesinin, maliyet-zaman döngüsünün analizi,

• Karbon emisyonunu azaltması için daha fazla yenilenebilir enerji yatırımları yapılması, özel sektörü teşvik etmesi, ormanlaşmanın artırılması ve karbon emisyonuna zarar verecek uygulamaların azaltılarak daha çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi,

• Türkiye’de komşu ülkelerde 1971-2014 dönemi için çevresel Kuznets eğrisi (EKC) hipotezinin geçerliliğinin testi; CO2 emisyonu, ekonomik büyüme, dışa açıklık oranı ve enerji yoğunluğu ilişkisi,

Sosyal Değişim Ödülü – Yılmaden Holding;

• Modernize araç temini ve araçların % 30’unda yarı – elektrikli, geri kalanında da düşük emisyonlu araç kullanımına geçiş ile egzoz ve sera gazı emisyonlarında azalma,

• Tahkimat ve diğer operasyonel faaliyetlerde gerçekleştireln ekipmanların modernizasyon çalışmaları ile operasyon verimliliğinde artış sağlanırken, emisyon miktarlarında da azalma,

• Yerel istihdam ve yerel paydaşların desteklenmesi, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile yöre halkının bilinç ve farkındalık düzeyini arttırma ve toplumsal dönüşüm sağlama,

Sosyal Değişim Ödülü – TUBİSAD AEEE Yetkilendirilmiş Kuruluşu;

• Öğrenciler AEEE Topluyor kampanyasıyla geri dönüşümün ve çevre bilincinin hayatın her alanında uygulanabilir bir alışkanlık haline getirilebilmesi, öğrenciler ve öğretmenler aracılığıyla hane halkının da bilinç düzeylerine ve geri dönüşüm alışkanlıklarına katkı sağlanması,

Farkındalık Yaratan Kurum Ödülü – Nuh Çimento San. A.Ş.

• Ömrünü tamamlamış 10 adet iş makinesinin motorinli sistemden elektrikli sisteme dönüştürülerek yeni ömürlerini kazanmalarını ve yakıt değişimi nedeniyle elde edilen karbon tasarrufu,

• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ürün tiplerindeki değişim ile daha düşük karbon ayak izli ürünlerin piyasaya sürülerek karbon ayak izinin azaltılması;

• Sosyal sürdürülebilirlik alanında İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi,

Farkındalık Yaratan Kurum Ödülü – Aksa Jeneratör;

• Tekirdağ Çerkezköy’de kurulan yeni fabrikada, toz boya prosesi sırasında boyama hattını daha yalıtımlı, daha az atık çıkaran ve toz boyayı etkin uygulayarak gereksiz toz boya tüketimini azaltan bir proses hattı kurulumu,

• Test prosesi sırasında ortaya çıkan egzoz gazını sulu filtrelerden geçirerek dış ortama vererek hava kirliliğine etkisinin minimuma indirilmesi,

• Fosil yakıt kullanımlı taşıyıcı ekipmanlar (forkliftler vs.) yerine elektrikli taşıyıcıları tercih ederek fosil yakıt tüketimini düşürmesi,

• Bu taşıyıcıların bakım-onarım faaliyetleri sebebiyle çıkan tehlikeli atık miktarlarının da minimuma indirilmesi,

• Fabrikalarının çatılarına konumlandırılan güneş panelleri, çalışmaları ile ödüle layık bulunmuşlardır.