Tüketim artışında Çin’den sonra ikinciyiz

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner  ICCI 2012’deki konuşmasında enerji sektörüne yönekşk açıklamalarda bulundu

26 Nisan 2012

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner  ICCI 2012’de yaptığı konuşmada Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olmasının yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımı zorunluluğu ile enerji verimliliğini ön plana çıkardığını söyledi.

Ümit Boyner şunları söyledi;

“Enerji tek başına cari açığın yüzde 60’tan fazlasını oluşturur hale geldi. Cari açığı giderek Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı’nın ortak sorumluluğunda olduğunu biliyoruz. Bu dönemle her çeşit iktisadi faaliyetin her çeşit girdisi olan enerjinin dengeli ve rekabetçi bir ortamda sağlanması gelecek kuşaklar için en önemli sorumluk. Ancak enerjide ithalata bağımlı olmamız, enerji denklemimizde stratejik bazı seçimler yapmamızı zorunlu kılıyor. 2023 vizyonu ile hazırlanan politikalar için gerekli politikaların sağlanması gerekiyor. Bu doğrultuda yerli ve yenilenebilir enerjinin sağlanması için gerekli önlemleri almalıyız. Gerekli yatırım ve finansmanı önümüzdeki 10 yıl içinde yapmak için harekete geçmeliyiz.Tüketiciler olarak enerji tasarrufuna büyük katkılar sağlayabiliriz. Refah arttıkça enerji tüketimi artışında Türkiye Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu nedenle enerji verimliği öne çıkıyor. TÜSİAD olarak geçen yıl başlattığımız vizyon 2050 Türkiye projesinin devamı olarak binalarda enerji verimliliğini bu sene daha detaylı işleyeceğiz. Daha rekabetçi daha fazla katma değer üreten Türkiye’nin mutlaka serbestleşmesini sağlamış, rekabetçi piyasa koşullarında çalışan bir enerji sektörüne ihtiyacı var. O nedenle bu sektörde gerçekleştirilmesi gereken hem serbestleşme hem de kaynak çeşitlendirme çalışmalarına tüm sanayiciler olarak katkı sunmak zorundayız. Enerjide arz güvenliğini sağlamaya dönük yatırımlar için önemli bir koşul da uzun vadeli öngörülebilirlik. Bu çerçevede son dönemde piyasanın liberalleştirilmesi yönünde atılan adımları memnuniyetle karşıladık. Elektrik piyasası kanunu ile başlamak üzere başta doğalgaz piyasası olmak üzere enerji piyasalarını ilgilendiren diğer mevzuatların da enerji yatırımlarında örnek olan özel sektör ile işbirliği içinde ele alınması daha iyi sonuçlar doğuracak.”