TSKB yeşil tahvil geliri ile 19 projeye finansman sağladı

Banka geçen yıl 300 milyon dolarlık kaynak sağlamıştı

22 Haziran 2017

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ilk yeşil tahvilini yayınlayan TSKB, elde ettiği bu kaynağa yönelik tahsis ve etki raporunu yayınladı.

Çalışmaya göre TSKB bu kaynak ile 5’i hidroelektrik 2’si rüzgar alanında olmak üzere toplam kurulu güçleri 606,9 MW olacak 7 yenilenebilir enerji projesine, Ankara’daki bir şehir hastanesi projesine, 5 elektrik dağıtım projesine ve 2 enerji ve kaynak verimliliği projesine finansman sağladı.

Kaynak ile ayrıca Marmara bölgesindeki 4 liman projesine de finansman sağlandı.

TSKB tarafından açıklanan bilgilere göre toplamda 63,4 milyon doların üzerinde finansman sağlanan bu projelerin üçü sayesinde kargoculuk işlemlerinin tozsuz şekilde yapılarak çevreye katkı ayrıca modernizasyon sayesinde verimlilik sağlanacak. Bir Ro-Ro limanı projesi ile de Karadeniz’e yönelik sefer yapacak gemilerin daha az yakıt kullanması mümkün kılacak.

Tahvil ihracına 4 milyar dolarlık talep gelmişti

TSKB’nin 18 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdiği 300 milyon dolarlık işlemde 317 kurumsal yatırımcı 4 milyar dolarlık talepte bulunmuştu.

Çalışmadaki diğer bilgilere göre ise TSKB’nin şimdiye kadar  finansman sağladığı yenilenebilir enerji proje sayısı 211’e,  finansman taahhüdü ise 3,4 milyar dolara ulaştı.

Kurulu güçleri  5.332 MW olan bu projeler Türkiye’nin karbondioksit salımını yılda 8,5 milyon ton düşük olmasını sağlıyor.

Bankanın finansman sağladığı 75 enerji verimliliği projesi ile sağlanan yıllık 4,6 milyar kcal enerji tasarrufu ile de Türkiye’in karbondioksst salımı yıllık 3,6 milyon ton düşüyor.

TSKB finansmanı ile gerçekleşen 47 kaynak verimliliği ile de yıllık 831.940 tonluk karbondioksit salımı engelleniyor.