TSKB ve TKB Dünya Bankası’ndan Kaynak Sağladı

IBRD, TSKB ve TKB’ye yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri finansmanı için kredi sağladı

7 Ocak 2012

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi konularındaki çalışmalarda kullandırılmak üzere kredi sağlanmasına yönelik anlaşma Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

IBRD krediyi Türkiye’de yerli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artırılması ile enerji verimliliğinin geliştirilmesine ve bu yolla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlayan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde sağladı.

Resmi Gazete’nin 6 Ocak 2011 tarihli sayısında yer alan anlaşma metinlerine göre IBRD 5 Aralık 2011 tarihinde imzalanan anlaşmalar ile TKB’ye 135 milyon dolar ve 114 milyon 300 bin avro tutarında kaynak sağlayacak iken, TSKB’ye ise 100 milyon dolar ve 69 milyon 300 bin avro tutarında kredi verecek.

Söz konusu iki anlaşma kapsamındaki kredilerin tutarının en az yüzde 25’inin enerji verimliliği alt-projelerinin finanse edilmesi için, en fazla yüzde 50’sinin ise ticari yenilenebilir enerji alt-projelerinin finanse edilmesi için kullandırılması gerekiyor.