Toplayıcılık faaliyeti için ikincil düzenleme taslakları yayımlandı

EPDK bir taslak yönetmelik ile yedi ayrı yönetmelik değişikliği taslağı yayımladı

10 Mayıs 2024

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyetinin yapılabilmesine ilişkin yasal çerçevenin tamamlamasına yönelik olarak sekiz ayrı taslak çalışma yayımladı.

Kurum “Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmelik Taslağı” çalışması ile birlikte yedi ayrı düzenlemede de değişiklikler içeren taslak çalışmaları yayımladı.

Taslak çalışmalar 27 Mayıs 2024 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açık olacak.

Toplayıcılık faaliyeti ilk olarak 28 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile elektrik piyasası mevzuatına girmişti.

Bu Torba Kanunun yayımlanması ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen maddelerde Toplayıcı; “Bir veya birden fazla şebeke kullanıcısı ile söz konusu şebeke kullanıcıları adına elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere anlaşma imzalamış olan toplayıcı lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişi”, Toplayıcılık da “Toplayıcı tarafından bir veya birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim ve/veya üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyeti” olarak tanımlıyordu.

Torba Kanun için15 Aralık 2022 tarihinde TBMM Plan, Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen görüşmeler sırasında milletvekillerine konu hakkında bilgilendirmede bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Daire Başkanı Deniz Daştan toplayıcılık faaliyetinin piyasa işletmecilerinin sistem güvenliği için kullandıkları bir yöntem olduğunu ayrıca bu faaliyet sayesinde elektrik tüketicileri üzerindeki maliyetlerin azaltılmak ile birlikte özellikle küçük ölçekli yenilenebilir enerji santrallerinin sisteme entegrasyon imkanının artacağı değerlendirmelerinde bulunmuştu.[1]

Kurum tarafından yayımlanan düzenlemeler şu şekile oldu;

EPDK tarafından yayımlanan duyurular şu şekilde;

 

 


[1] “Toplayıcılık ile yenilenebilir kaynakların entegre imkanı artacak”