TOGG fabrikasının ÇED raporuna olumlu kararı verildi

Fabrika yıllık 175 bin adet üretim sayısına ulaşacak

3 Haziran 2020

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi yatırımı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildi.[1]

Rapordaki bilgilere göre yatırım Bursa ili, Gemlik ilçesi, Gençali Mahallesi Mevkii’nde 1.201.687,59 m2’lik alanı kaplayacak fabrikada yıllık maksimum 175.000 adet elektrikli otomobil üretilecek.

Proje dahilinde tam elektrikli, bataryalı ve bağlantılı bir araç platformu geliştirilerek bu platform temelinde 5 farklı gövde tipinde araç geliştirilecek ve bu araçların üretimi yapılacak. Geliştirilen platform ve araçlara ait sınai ve mülkiyet hakları TOGG’a ait olacak.

Proje kapsamında kurulması planlanan batarya atölyesinde pil hücrelerinden modül üretimi ve modüllerden batarya üretimi olmak üzere iki ana üretim operasyonu olacak ve bu operasyonlar modül montaj hatları ve batarya montaj hatlarında gerçekleştirilecek.

Fabrikada kimyasal işlemler içeren bir pil üretimi yapılmayacak. Tedarikçiden hazır üretilmiş, olarak temin edilecek Li-iyon hücreleri modül ve paket seviyesinde monte edilip, testleri yapılarak otomobil bataryası hazırlama işlemi gerçekleşecek.

Araçlarda yer alacak elektrikli güç aktarma ünitesi sabit mıknatıslı senkron motor, invertör ve dişli kutusundan müteşekkil bir sistem olacak.

Bu parça da tedarikçiden tamamen montajı yapılmış ve test edilmiş bir halde teslim alınarak montaj üretim şasi bölümünde diğer mekanik gruplarla palet üzerinde birleştirilerek pil ve mekanik grup komplesi olarak otomatik bir sistemle araç gövdesi üzerine monte edilecek.

TOGG’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada fabrikanın tamamlanıp üretime geçmesi ile şirketin Avrupa’nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacağı ifade edildi.

Fabrikada üretim tamamen elektrikli C Segmentinde bir SUV’la başlayacak, ilerleyen dönemde ise yine tamamen elektrikli olacak C Sedan, C Hatchback, B SUV ve CMPV modelleri üretilecek.

 


[1] TOGG – Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi Nihai ÇED Raporu