TETAŞ kapatıldı

Kurum EÜAŞ’a devredildi

10 Temmuz 2018

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan 703 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. kapatıldı.

Düzenleme ile TETAŞ’ın tüm hak ve yükümlülükleri ile görevleri Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredildi.

2001 yılında elektrik piyasası faaliyetlerinin ayrıştırılması ilkesi doğrultusunda Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. (TEAŞ) üç ayrı şirkete bölünerek Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) kurulmuştu.

TETAŞ’ın ilk kurulduğu zaman 2001 yılında çıkarılan Enerji Piyasası Kanunu öncesi dönemden kalan Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet ve İşletme Hakkı Devir şirketleri ile olan uzun vadeli elektrik satın alım anlaşmaları da dahil olmak üzere elektrik toptan satış faaliyetlerinden sorumluydu.

Kurumun görevleri arasına İthalat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerden ve PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasından elektrik enerjisi satın alıp ve bu enerjiyi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine, Görevli Tedarik Şirketlerine, İletim Sistemine doğrudan bağlı müşterilerine, İhracat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelere ve PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasına satma faaliyetleri de yer alıyordu.