Teşvikli yatırımlar için süre uzatımı hakkı tanınabilecek

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

9 Mayıs 2020

11 Mart 2020 tarihi itibarıyla yatırım teşvik belgesi almış olan veya teşvik belgelerinin süresi devam eden projeler için yatırımcılar tarafından talep edilmesi halinde süre uzatımı hakkı tanınacak.

Resmî Gazete’nin 9 Mayıs 2020 tarihli sayısında yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar[1] ile talep edilmesi halinde bir yıla kadar ek süre hakkı tanınabileceği bildirildi.

İlgili madde şu şekilde;

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”

 


[1] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501)