Termik santral yatırımları 2015’te hız kesti

Türkiye’nin kurulu güç artışında fosil yakıtlara dayalı santrallerin payı geriledi

4 Ocak 2016

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin 2015 yılında 4.287,571 MW artış gösterdiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre geçen yıl Türkiye’de 215 yeni elektrik üretim projesi devreye alındı.

Verilere göre geçen yıl Türkiye’de; toplam güçleri 2.229,462 MW olan 88 hidroelektrik projesi, toplam güçleri 830,750 MW olan 73 rüzgar enerjisi santrali projesi, toplam güçleri 281,957 MW olan 12 jeotermal enerji santrali projesi ve toplam güçleri 958,436 MW olan 25 termik santral projesi devreye alındı.

İthal kömürde kapasite artışı yaşanmadı

2014’te ise Türkiye’de toplam kurulu güçleri 6.305,174 MW olan 226 proje devreye girmişti.

Geçen yıl devreye giren bu gücün 3.899,960 MW’lık kısmını termik santraller, 1.368,755 MW’lık kısmını hidroelektrik santraller, 882 MW’lık kısmını rüzgar enerjisi santralleri, 94,100 MW’lık kısmını ise jeotermal enerji santralleri oluşturmuştu.

Bununla birlikte geçen yıl 2.150 MW gücünde ithal kömüre dayalı termik santral yatırımının devreye girdiği Türkiye’de 2015’te ise bu alanda hiç güç artışı yaşandmadı.