TEPCO 7 GW’lık yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı hedefliyor

Japonya’nın en büyük elektrik şirketi yenilenebilir yatırımları için ayrı bir şirket kuracak

15 Ağustos 2019

Japonya’nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (TEPCO HD) yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanacak yeni bir şirket kurma kararının alındığını açıkladı.

Açıklamada şirketin yenilenebilir enerjilerin birincil enerji kaynağı olmasını desteklediği vurgulanırken, yeni kurulacak şirketin bu amaç doğrultusunda Japonya ve Japonya dışında 6 ila 7 GW arası kurulu güce sahip yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmesinin hedeflendiği bildirildi.

Bunun için de Ekim ayında yeni bir şirket kurulacak, Kasım ayında ise TEPCO HD ile yeni şirket bölünme anlaşması yapacak.

Açıklamada kararın gerekçesi olarak TEPCO Grubunun yenilenebilir enerji sektöründeki bilinirliğini artırmak ve büyük ölçekli yatırımlar ile ilgili hızlı karar almak için gerekli olan sorumluluk ve yetkiyi netleştirmek gösterildi.

Bununla birlikte TEPCO HD ve tüm TEPCO Grup şirketlerinin 2011 yılı Mart ayında yaşanan Fukuşima Nükleer Kazası’ndan kaynaklı tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği de açıklamada yer buldu.

Şirketin toplam gücü 68 GW düzeyinde

TEPCO’nın elektrik üretim kapasitesi, 2018-2019 mali yıl başında 67,59 GW düzeyinde bulunuyor.

Bu kurulu güçte en büyük pay 31,03 GW ile LNG&LPG kullanan santrallerin idi. Bu tarihte şirket portföyündeki nükleer enerji santrallerinin gücü 12,61 GW, petrol santrallerinin 10,83 GW, hidroelektrik santrallerinin 9,87 GW, kömürlü termik santrallerinin 3,20 GW idi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerinin gücü ise yalnızca 50 MW idi.